IEPT20080911, Rb Den Haag, Sifam v Jewlal

IEPT20080911, Rb Den Haag, Sifam v Jewlal
Rechtspraak

AUTEURSRECHT - IPR

 

FilmproducentNaar Nederlands recht en recht van India is Glamour Entertainment de producent:  de natuurlijke of rechtspersoon is die verantwoordelijk is voor de totstandkoming van het filmwerk met het oog op de exploitatie daarvan De nu te beantwoorden vraag is bij welke natuurlijke of …

meer

IEPT20080916, Hof Den Haag, Pretium v De Telegraaf

IEPT20080916, Hof Den Haag, Pretium v De Telegraaf
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

Geen onjuiste voorstelling door Pretium telefonistenDe Telegraaf heeft niet genoegzaam aannemelijk gemaakt dat door telefonisten van Pretium van voormeld protocol voor het werven van abonnees is afgeweken in die zin dat bedoelde telefonisten abonnees van KPN hebben meegedeeld, althans bij hen de indruk …

meer

IEPT20080827, Rb Arnhem, Montis v Het Anker

IEPT20080827, Rb Arnhem, Montis v Het Anker
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Model Twiggy niet inbreukmakendNiet dezelfde totaalindruk als modellen Charly en Chaplin: bank in plaats van eetkamerstoel en ontbreken wielen, geen kruisverbinding bij de poten, geen s-vorm in de rugleuning en poten en een vaste, gladde bekleding.Kenmerkend voor de Charly en de Chaplin (zie onder …

meer

IEPT20080915, Rb Zutphen, Punch v Jama

IEPT20080915, Rb Zutphen, Punch v Jama
Rechtspraak

ONGEOORLOOFDE CONCURRENTIE

 

Onvoldoende aannemelijk dat Jama op onrechtmatige wijze over password Punch voor container identificatie systeem beschiktstelling van Punch, dat zij met Rd4 een gebruiksbeperking ten aanzien van de chips is overeengekomen op grond waarvan Rd4 geen recht heeft op het password van de chips, …

meer

IEPT20080911, Rb Amsterdam, People's Trust v Van Kasbergen

IEPT20080911, Rb Amsterdam, People's Trust v Van Kasbergen
Rechtspraak

 

PUBLICATIE

 

Publicatie website niet onrechtmatigIn neutrale bewoordingen gestelde tekst op website niet onrechtmatig, omdat gedaagde redelijkerwijs kon menen het (financieel) niet goed zat bij eiseres. Niet aan haar als ambassadrice om diepgaand onderzoek te doen naar de (financiële) gang van zakenGezien de …

meer

IEPT20080908, Rb Arnhem, Vermelding naam eigenaar slagerij

IEPT20080908, Rb Arnhem, Vermelding naam eigenaar slagerij
Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT

 

Verwarringsgevaar door vermelding eigenaarInbreukmakende vermelding van de naam van de eigenaar: Juist vanwege de familiegeschiedenis van de [gedaagde]s, met de opa en de vader van [gedaagde] die beide slagers in hart en nieren waren, zal deze vermelding van zijn naam als eigenaar op de pui van …

meer

IEPT20080916, HvJEG, GSK

IEPT20080916, HvJEG, GSK
Rechtspraak

MEDEDINGINGSRECHT

Misbruik machtpositie artikel 82 EGleveringsweigering van normale bestellingen door bepaalde groothandelaren ter voorkoming van parallelexport is misbruik machtspositieArtikel 82 EG moet aldus worden uitgelegd dat een onderneming met een machtspositie op de relevante geneesmiddelenmarkt die, ter …

meer

IEPT20080916, Rb Den Haag, Asiangear v MM-Exclusief

IEPT20080916, Rb Den Haag, Asiangear v MM-Exclusief
Rechtspraak

MERKENRECHT - PROCESRECHT

 

Opheffing merkenrechtelijk beslagHet Gemeenschapsmerk is nog niet ingeschreven zodat Mm-Exclusief op dit tijdstip nog geen merkrechten kan inroepen.Naar ter zitting is gebleken is een aanvraag gedaan voor het Gemeenschapsmerk maar loopt de in artikel 42 GMVo bedoelde oppositietermijn nog. …

meer

IEPT20080911, Rb Amsterdam, Illegaal gebruik internetverbinding studentenflat

IEPT20080911, Rb Amsterdam, Illegaal gebruik internetverbinding studentenflat
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Inbreukmakend uploadenUploaden radioprogramma's vermoedelijk inbreuk auteursrecht en naburige rechten - vrijspraakDe rechtbank is van oordeel dat verdachte terzake de telastegelegde overtreding van de Auteurswet moet worden vrijgesproken. Uit hetgeen onder 3.4 is overwogen, volgt dat daarvoor geen …

meer

IEPT20080910, Rb Amsterdam, Donkersloot

IEPT20080910, Rb Amsterdam, Donkersloot
Rechtspraak

AUTEURSRECHT - VERMOGENSRECHT

 

Geen overdracht auteursrechtdat [B] geen rechten kan ontlenen aan de 97-verklaring, nu die verklaring buiten medeweten van [A] in elkaar is geknutseld, teneinde aldus een niet bestaande overdracht van auteursrechten te suggererenDe vordering "Ten aanzien van de auteursrechten" onder 2. …

meer

IEPT20080910, Rb Amsterdam, Corneille

IEPT20080910, Rb Amsterdam, Corneille
Rechtspraak

AUTEURSRECHT VERMOGENSRECHT

 

Derdenbescherming auteursrechtoverdrachtEen en ander impliceert dat [C] niet kan worden geacht bekend te zijn geweest met de auteursrechtoverdracht van [A] aan [B] in 2002 en dat [C] in beginsel, behoudens ten aanzien van het hierna onder 4.5 en verder te behandelen geschilpunt, van …

meer

IEPT20080806, Rb Den Haag, Crocs v Blokker

IEPT20080806, Rb Den Haag, Crocs v Blokker
Rechtspraak

PROCESRECHT

Ex parte bevel

Geweigerd op grond van modelrechtwegens verzuim vermelding BHIM-nietigheidsprocedure conform artikel 21 RvKrachtens artikel 21 Rv zijn partijen verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Verzoeksters hebben in strijd met deze bepaling …

meer

IEPT20080806, Rb Den Haag, Schoone Lei v Rabobank

IEPT20080806, Rb Den Haag, Schoone Lei v Rabobank
Rechtspraak

MERKEN- en HANDELSNAAMRECHT

 

Ex part bevel tegen commercial geweigerdNiet aan hoge eisen voor inbreuk voor een ex parte bevel voldaan: voorzieningenrechter is van oordeel dat het verzoek niet in overeenstemming is met de aan de onderbouwing van een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen, …

meer

IEPT20080911, Rb Den Haag, VIOB v Van Ophem

IEPT20080911, Rb Den Haag, VIOB v Van Ophem
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

Geen onrechtmatige mededeling inzake doorontwikkeling(…). onvoldoende gemotiveerd weersproken de stelling van Van Ophem, die erop neerkomt dat hij op grond van zijn Nederlandse octrooien rechten kan doen gelden op de doorontwikkeling van de Toplocker, overeind. Van onrechtmatige mededelingen blijkt …

meer

IEPT20080910, Rb Den Haag, Henkel v Dramers

IEPT20080910, Rb Den Haag, Henkel v Dramers
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Dramers' woordmerk "man's perfect" nietig: aanduiding voor hoedanigheid of bestemmingMAN'S PERFECT bestaat uitsluitend uit benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de hoedanigheid of bestemming van de warenDe rechtbank is met Henkel van oordeel dat het merk van Dramers nietig moet …

meer

IEPT20080909, GvEA, SEAT v Magic Seat

IEPT20080909, GvEA, SEAT v Magic Seat
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

OvereenstemmingVissuele gelijkenis woordmerk en beeldmerk: woordbestanddeel "SEAT"domineert in beeldmerk(..). ook al kan het "S"-logo ontegenzeglijk worden geidentificeerd als zodanig, dit logo toch ook onlosmakelijk is verbonden met het woordbestanddeel "seat", dat wegens zijn bekendheid groot …

meer

IEPT20080905, Rb Zutphen, Big Shadow

IEPT20080905, Rb Zutphen, Big Shadow
Rechtspraak

 

 

AUTEURSRECHT

 

Oorspronkelijk werkverweer van [gedaagde] dat er geen sprake is van een eigen oorspronkelijke werk dat het stempel van de maker draagt omdat zij al eerder dergelijke lampen op de markt bracht, wordt verworpenDe door [gedaagde] in het geding gebracht afbeeldingen van naar zij stelt in haar …

meer

IEPT20080903, Rb Utrecht, Zandbergen

IEPT20080903, Rb Utrecht, Zandbergen
Rechtspraak

MERKENRECHT - HANDELSNAAMRECHT

 

Vaststellingsovereenkomst

 

Ferdinand Zandbergen geen recht op domeinnaam zandbergen.euHet door Ferdinand Zandbergen B.V. doen registreren van de domeinnaam zandbergen.eu en het vervolgens gebruik maken van deze domeinnaam, zonder enige duidelijke toevoeging ter onderscheiding, is in …

meer

IEPT20080904, Rb Den Haag, Nestlé v Nutricia

IEPT20080904, Rb Den Haag, Nestlé v Nutricia
Rechtspraak

PROCESRECHT Executiegeschil

 

Uitleg dictumvoorzieningenrechter dient het doel en de strekking van de veroordeling tot richtsnoer te nemen in die zin dat de veroordeling niet verder strekt dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel.In dit kort geding draait het om de vraag of Nestlé de dwangsommen heeft …

meer

Pagina's