CvTA: Openbaarmaking advies aan Buma Stemra van 28 september 2017

B915216
Nieuws

Op 1 december heeft het College het volgende besloten: (1) het bezwaar tegen het advies niet-ontvankelijk te verklaren en (2) het bezwaar tegen het besluit tot openbaarmaking van het advies ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten, met dien verstande dat enkele passages …

meer

UPDATE: Nietigheid in het merken- en modellenrecht

B915182
Tijdschriften

IER 2017/45, 2017-10, p. 343-349, P.G.F.A. Geerts en W. van Beek: "Merken en modellen kunnen nietig verklaard worden. Die nietigverklaring heeft terugwerkende kracht tot aan het moment van inschrijving. Het recht wordt geacht nooit te hebben bestaan; het heeft (wanneer de rechterlijke beslissing …

meer

Bas Kist: Knullige Chinese nep-Adidas

B915215
Nieuws

Bas Kist (Chiever):  “Adidas heeft met succes bezwaar gemaakt tegen de Europese merkregistratie van een zekere Xiangqun Zhang. Volgens het Europese merkenbureau lijkt het kledingmerk van de Chinees teveel op het bekende adidas-merk.

meer

€ 566.912 schadevergoeding voor levering RollerCoaster Tycoon-games zonder licentie

IEPT20171206, Rb Den Haag, Atari v MSL
Rechtspraak

Procesrecht - Overeenkomsten - Schade - Atari gerechtigd om voor zichzelf als licentiehoudster en namens auteursrechthebbende [A] op te treden: [A] heeft procesvolmacht aan Atari verleend en Atari heeft positie als licentiehoudster bevestigd met verklaring [A] en zijn agent. (sub)licentie- en …

meer

(Met dank aan Gregor Vos, Sjo Anne Hoogcarspel en Inge Naves, Brinkhof)

Inbreuk op handelsnaam Restaurant de Betuwe door gebruik handelsnaam Wegrestaurant Betuwe (A15)

IEPT20171204, Rb Gelderland, Restaurant De Betuwe v Wegrestaurant Betuwe
Rechtspraak

Handelsnaamrecht - Gedaagde dient gebruik handelsnamen ‘Wegrestaurant Betuwe’, ‘Wegrestaurant Betuwe A15’ of enige andere handelsnaam met het woord ‘Betuwe' te staken wegens inbreuk op oudere handelsnaam ‘Restaurant De Betuwe’: grote mate van overeenstemming nu dominerende en …

meer

(Met dank aan Johan Thielen, Bierman Advocaten)

Max Verstappen heeft gelet op aangeboden vergoeding geen redelijk belang om zich tegen openbaarmaking van zijn portret in over hem geschreven boek te verzetten

IEPT20171206, Rb Amsterdam, Mavic v Karakter Uitgevers
Rechtspraak

Portretrecht - Niet in geschil dat op voorkant en in fotokatern van boek over Max Verstappen gebruikte foto’s van Verstappen zonder helm zijn portret weergeven. Ook foto’s van Verstappen mét helm betreffen zijn portret: Verstappen is aan de hand van identificerende factoren als zijn racetenue, …

meer

Bas Kist: Max Verstappen verliest strijd om boek

B915213
Nieuws

Bas Kist (Chiever), Volkskrant 12-12-2017: "Het boek Max, een biografie over coureur Max Verstappen van van uitgeverij Karakter, hoeft niet uit de handel te worden genomen. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. Verstappen had de zaak aangespannen, omdat hij meende dat Karakter inbreuk op …

meer

Inbreukverbod op Unie- en Beneluxmerken van Tommy Hilfiger bij verstekvonnis toegewezen

IEPT20171206, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v Goeiemode
Rechtspraak

Merkenrecht - Procesrecht - Inbreukverbod op Unie- en Beneluxmerken van Tommy Hilfiger bij verstekvonnis toegewezen: het gevorderde komt de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor. Gedaagde ex art. 1019h veroordeeld in volledige proceskosten (€ 7.184,63): proceskostenoverzicht is bij …

meer

(Met dank aan Reindert van der Zaal, Nanette Janssen en Quirine Koburg, Kennedy Van der Laan)

€ 35.618 zekerheidstelling voor proceskosten Toi-Toys

IEPT20171206, Rb Den Haag, Tinnus v Toi-Toys
Rechtspraak

Procesrecht - Gedeeltelijke toewijzing vordering tot zekerheidstelling voor de proceskosten ad € 35.618: Tinnus, als VS rechtspersoon op grond van lid 2 van artikel 224 Rv en het Verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika, vrijgesteld van …

meer

(Met dank aan Luuk Jonker, Holla Advocaten)

Exploitant lesmethode dient alsnog toestemming voor exploitatie te verkrijgen van gedeeld maker

IEPT20171129, Rb Noord-Holland, Vormgeving Lesmethoden
Rechtspraak

Auteursrecht - Rechtbank komt terug op beslissing uit tussenvonnis (IEPT20171129) dat [B] naar analogie van art. 45d lid 1 Aw (vermoeden van overdracht aan producent) een billijke vergoeding verschuldigd is aan gedeeld maker van vormgeving lesmethode: door partijen voorgestelde berekeningswijzen …

meer

(Met dank aan Sander Verbeek, Van Diepen Van der Kroef)

Pagina's