Uitvoeringsreglement BVIE

Print this page

Uitvoeringsreglement van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

 

Titel I - Merken

 

Hoofdstuk 1. Het Benelux merk

 

Regel 1.1 - Depotvereisten

 

Regel 1.2 - Collectief merk

 

Regel 1.3 - Vaststellen depotdatum; Regularisatie

 

Regel 1.4 - Prioriteit

 

Regel 1.5 - Publicatie depot

 

Regel 1.6 - Inschrijving

 

Regel 1.7 - Spoedinschrijving

 

Regel 1.8 - Internationaal depot met aanduiding van de Benelux

 

Regel 1.9 - Vernieuwing

 

Hoofdstuk 2. Internationale aanvraag gebaseerd op een Beneluxmerk


Regel 1.10 - Aanvraag, vernieuwing en wijziging

 

Regel 1.11 - Omzetting

 

Hoofdstuk 3. Weigering en oppositie


Regel 1.12 - Bezwaartermijn weigering

 

Regel 1.13 - Oppositiegegevens

 

Regel 1.14 - Verloop procedure

Regel 1.15 - Ontvankelijkheidsvereisten

 

Regel 1.16 - Regularisatie oppositie

 

Regel 1.17 - Proceduretaal

 

Regel 1.18 - Vertaling


Regel 1.19 - Wijziging taalkeuze

 

Regel 1.20 - Taal stukken ter ondersteuning argumenten of gebruik


Regel 1.21 - Beginsel van hoor en wederhoor


Regel 1.22 - Opschorting

 

Regel 1.23 - Mondelinge behandeling 

 

Regel 1.24 - Meer opposities

 

Regel 1.25 - Bewijzen van gebruik


Regel 1.26 - Openbaarheid oppositie

 

Regel 1.27 - Inhoud oppositiebeslissing


Regel 1.28 - Kostenbepaling oppositie


Regel 1.29 - Verzoek om de beslissing niet ten uitvoer te leggen

 

Hoofdstuk 4. Procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring bij het Bureau


Regel 1.30 - Indiening van de vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring 

 

Regel 1.31 - Verloop procedure


Regel 1.32 - Ontvankelijkheidsvereisten


Regel 1.33 – Regularisatie vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring

Regel 1.34 - Proceduretaal

 

Regel 1.35 - Vertaling

 

Regel 1.36 - Taal stukken ter ondersteuning argumenten of gebruik

 

Regel 1.37 - Beginsel van hoor en wederhoor

 

Regel 1.38 - Opschorting

 

Regel 1.39 - Mondelinge behandeling

 

Regel 1.40 - Meer vorderingen tot nietigverklaring of vervallenverklaring

 

Regel 1.41 - Bewijzen van gebruik

 

Regel 1.42 - Openbaarheid procedure

 

Regel 1.43 - Inhoud beslissing

 

Regel 1.44 - Kostenbepaling vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring

 

Regel 1.45 - Verzoek om de beslissing niet ten uitvoer te leggen

 

Hoofdstuk 5. Conversies van uniemerken

 

Regel 1.46 - Conversies

 

Titel II - Tekeningen of modellen

Regel 2.1 - Depotvereisten

 

Regel 2.2 - Meervoudig depot


Regel 2.3 - Vaststellen depotdatum en termijn regularisatie


Regel 2.4 - Prioriteit

 

Regel 2.5 - Opschorting publicatie


Regel 2.6 - Verzoek tweede publicatie


Regel 2.7 - Inschrijving


Regel 2.8 - Datum inschrijving internationale aanvraag


Regel 2.9 - Inschrijving handhaving gewijzigde vorm


Regel 2.10 - Inschrijving vordering tot opeising en doorhaling van deze inschrijving


Regel 2.11 - Vernieuwing


 

Titel III - Bepalingen gemeenschappelijk aan merken en tekeningen of modellen

 

Hoofdstuk 1. Aanpassingen van inschrijvingen


Regel 3.1 - Wijzigingen in het register

 

Hoofdstuk 2. Internationale depots


Regel 3.2 - Internationale aanvragen met geldigheid in de Benelux

 

Hoofdstuk 3. Administratieve bepalingen


Regel 3.3 - Talen Bureau


Regel 3.4 - Indiening van stukken


Regel 3.5 - Ondertekening van stukken


Regel 3.6 - Aanstelling gemachtigde


Regel 3.7 - Volmachten


Regel 3.8 - Bevestiging ontvangst van stukken

 

Regel 3.9 - Termijnen en sluitingsdagen


Regel 3.10 - Inlichtingen en afschriften


Regel 3.11 - Ter beschikking stellen formulieren


Regel 3.12 - Benelux-register


Regel 3.13 - Publicatie


Regel 3.14 - Nadere regelsTitel IV - I-Depot

 

Regel 4.1 - soorten i-DEPOT

 

Regel 4.2 - indiening i-DEPOT enveloppe

 

Regel 4.3 - bewaring i-DEPOT enveloppe

 

Regel 4.4 - i-DEPOT enveloppe bewijs

 

Regel 4.5 - indiening online i-DEPOT

 

Regel 4.6 - online i-DEPOT bewijs

 

Regel 4.7 - bewaring online i-DEPOT

 

Regel 4.8 - handelingen betrekking hebbend op het online i-DEPOT

 

Regel 4.9 - termijnen

 

Regel 4.10 - Openbaar i-DEPOT 

 

Regel 4.11 - Bezwaar tegen een openbaar i-DEPOT
 

 

Titel V - Rechten en vergoedingen
 

Regel 5.1 - Vaststelling tarieven


Regel 5.2 - Betaling


Regel 5.3 - Vergoedingen incidentele handelingen
 

 

Zie voor actuele tarieven de Tarievenlijst 2019 van het BOIP 

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-04-2019. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl.