Regels Directeur-Generaal BBIE

Print this page

Indiening langs elektronische weg - 10 mei 2019

 

Openingstijden en sluitingsdagen - 3 april 2019

 

Procedure ambtshalve opschorting; artikel 2.16, lid 2, sub b BVIE - 2 april 2019

 

Administratiekosten voor niet-elektronische handelingen bij BOIP - 2 januari 2018

 

Indiening van papieren afbeeldingen - 30 november 2017

 

Publicatie - 30 november 2017

 

Reglement betreffende de notice-and-takedown procedure openbaar i-DEPOT - 1 december 2016

 

Lopende rekening bij het BBIE - 3 december 2015

 

Mededeling inzake classificatie: onvoldoende duidelijke en nauwkeurige termen in klasse-titels (zgn. class-headings) - 20 november 2013

 

Nadere regels inzake het (Online) i-DEPOT - 1 oktober 2013

 

Inwerkingtreding aanpassing Uitvoeringsreglement BVIE; Engels als werktaal - 20 augustus 2013

 

Mededeling inzake classificatie en het gebruik van de klasse-titels (zgn. class-headings) - 22 augustus 2012

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 10-05-2019. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op www.boip.int.