Uitvoeringsbesluit Row

Print this page

Besluit van 20 februari 1995, houdende regels ter uitvoering van de Rijksoctrooiwet 1995

 

Hoofdstuk 1- Begripsbepaling

 

Artikel 1 - Definities
 

Hoofdstuk 2 - Uitvoeringsbepalingen met betrekking tot aanvragen om octrooi en octrooien

 

§ 1. Het octrooiregister

 

Artikel 2 - Inrichting van het octrooiregister

 

Artikel 3 - Inschrijving van octrooiaanvragen

 

Artikel 4 - Overige inschrijvingen in het octrooiregister

 

Artikel 5 - Aantekeningen in het octrooiregister

 

§ 2. De krachtens de Rijksoctrooiwet 1995 verschuldigde bedragen

Artikel 6 - Verschuldigde bedragen

 

Artikel 7 - Verschuldigde bedragen krachtens het Samenwerkingsverdrag

 

Artikel 8 - Overige verschuldigde bedragen

 

§ 3. Algemene bepalingen omtrent stukken betreffende een aanvrage om octrooi of een octrooi

Artikel 9 - Algemene bepalingen

 

§ 4. Implementatie Verdrag inzake octrooirecht

Artikel 10 - Indieningstermijn van een aanvraag

 

Artikel 11 - Inhoud van een aanvraag

 

Artikel 12 - Wijziging van een aanvraag of inschrijving

 

Artikel 13 - Nadere regels

 

Artikel 14 - Gemachtigde

 

Artikel 14a - Inschrijving van een licentie

 

Artikel 14b - Bewijs van licentie

 

Artikel 14c - Inschrijving van een pandrecht of beslag

 

§ 5. Voorschriften voor diverse stukken betreffende een aanvrage om octrooi of een octrooi

Artikel 15 - Voorschriften voor andere stukken

 

Artikel 16 - Voorschriften voor verzoekschriften

 

§ 6. Voorschriften inzake octrooiaanvragen en octrooien betreffende biologisch materiaal


Artikel 17 - Beschrijving van de uitvinding

 

Artikel 18 - Het depot van biologisch materiaal

 

Artikel 19 - Schriftelijke verklaring van de bewaargeving

 

Artikel 20 - Het biologisch materiaal voor het verstrekken van monsters

 

Artikel 21 - Verzoek om afgifte van een monster

 

Artikel 22 - Bepalingen van het Verdrag doorslaggevend 

 

§ 7. Europese octrooien    

Artikel 23 - Termijnen ten aanzien van Europese octrooien 

 

§ 8. Octrooibewijs

Artikel 24 - Octrooibewijs

 

§ 9. Diensten van het bureau

Artikel 25 - Uitgifte van een octrooischrift

 

Artikel 26 - Verzoek om gegevens uit het octrooiregister 

 

§ 10. Het blad "De Industriële Eigendom"

Artikel 27 - Het blad "De Industriële Eigendom"

 

§ 11. Het examen en de proeve van bekwaamheid

Artikel 27a - Het examen

 

Artikel 27b - De proeve van bekwaamheid

 

Artikel 27c - Algemene bepalingen ten aanzien van het examen of de proeve

 

Artikel 27d - Vereiste kennis

 

§ 12. Register van octrooigemachtigden

Artikel 27e - Aanvraag om inschrijving in het register van octrooigemachtigden

 

Artikel 27f - Verkorting van de termijn

 

Artikel 27g - Beoordeling van de aanvraag

 

Artikel 27h - Bezwaar

 

Artikel 27i - Inschrijving

 

Artikel 27j - Aantekening van een schorsing

 

§ 13. Uitzondering van vertegenwoordiging door een gemachtigde

Artikel 27k - Uitzondering van vertegenwoordiging

 

Hoofdstuk 3 - Staten als bedoeld in artikel 57, tweede lid, van de wet

 

Artikel 28
 

 

Hoofdstuk 4 - Aanvragen, ingediend bij het bureau voor de industriële eigendom van Curaçao of Sint Maarten

 

Artikel 29
 

 

Hoofdstuk 5 - Uitvoeringsbepalingen met betrekking tot certificaten, aanvragen om certificaten en om verlenging van de duur van verleende certificaten

 

Artikel 30

 

Artikel 31
 


Hoofdstuk 6 - Slotbepalingen

 

Artikel 31a

 

Artikel 32

 

Artikel 33

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-04-2019. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl.