Beneluxmerken Wendy’s International vervallen verklaard

IEPT20000112, Rb Middelburg, Wendys
Rechtspraak

Beneluxmerken Wendy’s International vervallen verklaard: merken niet gebruikt in Benelux sinds 31 december 1986, snackbarhouder [W] kan zich hier als belanghebbende op beroepen nu hij te goeder trouw was  bij gebruik en depot “Wendy’s”. Merken die na depot [W] zijn gedeponeerd nietig verklaard.

meer

HvJEG over beperking mededinging in kader van licentieovereenkomst

IEPT19890512, HvJEG, Ottung
Rechtspraak

Mededingingsrecht - Contractuele verbintenis op grond waarvan licentienemer op octrooi verplicht is zonder beperking in de tijd - dus ook na het einde van het octrooi - royalty's te betalen, vormt op zich geen beperking van de mededinging in de zin van artikel 85 lid 1 EEG-Verdrag, wanneer de overeenkomst is gesloten …

meer

Pagina's