IEPT20080507, Rb Den Haag, MSN-lock

IEPT20080507, Rb Den Haag, MSN-lock
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

MSN niet verworden tot soortnaamUnicaresoft heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het werken met Messenger (vrijwel) nooit wordt omschreven als chatten.Het in aanmerking komende publiek is naar voorlopig oordeel het publiek dat met enige regelmaat een chatprogramma gebruikt. Het gaat er dan dus om …

meer

IEPT20080429, Rb Den Haag, Mad Dog Athletics v Batavus (Spinner)

IEPT20080429, Rb Den Haag, Mad Dog Athletics v Batavus (Spinner)
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Vermoeden van geldigheid GemeenschapsmerkIn kort geding kan verval van het merkrecht niet worden uitgesproken. Het criterium is dat er een redelijke mate van waarschijnlijkheid moet zijn dat de bevoegde instantie, indien deze daartoe zou worden aangezocht, daartoe zou besluiten. Artikel 95 Gmerk-Vo, dat …

meer

IEPT20080429, Rb Den Haag, Boerengolf

IEPT20080429, Rb Den Haag, Boerengolf
Rechtspraak

 

 

MERKENRECHT

 

Vermoeden van geldigheid GemeenschapsmerkZolang geen vordering tot nietigverklaring gemeenschapsmerk bij BHIM is ingesteld brengt het vermoeden van geldigheid mee dat in deze procedure moet worden uitgegaan van de geldigheid van de GemeenschapsmerkenIn dit verband is van belang dat artikel 95 lid …

meer

IEPT20080416, GvEA, Citibank v Citi

IEPT20080416, GvEA, Citibank v Citi
Rechtspraak

MERKENRECHT

CITI overeenstemmend met ouder bekend Gemeenschapsmerk CITIBANK (artikel 8(5) GMeV)Nu vast staat dat CITIBANK bekend merk is, is geen uitspraak nodig over bekendheid van andere tot merkenfamilie behorende merkenGelet op het feit dat partijen het erover eens zijn dat het merk CITIBANK bekend is, dient in …

meer

IEPT20080423, Rb Leeuwarden, De Kameleon

IEPT20080423, Rb Leeuwarden, De Kameleon
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

MakerschapScript theatervoorstelling is niet onder leiding en toezicht van De Kameleon II tot stand gekomenAllereerst dient geoordeeld te worden over de vraag of het script voor de theatervoorstelling 'De Kameleon Ontvoerd', onder leiding en toezicht van Kameleon II tot stand is gekomen. In dat geval …

meer

IEPT20080424, Rb Amsterdam, Klashorst v Van de Kerkhof

IEPT20080424, Rb Amsterdam, Klashorst v Van de Kerkhof
Rechtspraak

EXPLOITATIEOVEREENKOMST

 

Toewijzing afleggen rekening en verantwoordingLos van de vraag hoe de samenwerking precies moet worden gekwalificeerd kan naar normen van redelijkheid en billijkheid van Van Rossum B.V. en Van de Kerkhof B.V. worden verlangd dat zij inzicht verschaffen aan Klashorst over de aangeleverde …

meer

IEPT20080327, Rb Den Haag, Nike

IEPT20080327, Rb Den Haag, Nike
Rechtspraak

PROCESRECHT

 

Beslag tot afgifte bescheiden geweigerdHet verlof tot het leggen van beslag op bescheiden betreffende de inbreuk gebaseerd op artikel 730 Rv jo artikel 843 Rv afgewezen, omdat artikel 843 Rv en art. 2.22(4) BVIE geen recht op afgifte van die bescheiden geeft, maar enkel op verstrekking van inzage, …

meer

IEPT20080416, Rb Den Haag, Sisvel v Acer Computer

IEPT20080416, Rb Den Haag, Sisvel v Acer Computer
Rechtspraak

PROCESRECHT

 

Exhibitieplicht art. 843a RvAcer heeft rechtmatig belangOp zich heeft Acer terecht aangevoerd dat staving van haar verweer tegen de vorderingen van SISVEL in de hoofdzaak, alsmede staving van haar eis in reconventie een rechtmatig belang is in de zin van artikel 843a Rv. Daarnaast is juist dat onder …

meer

IEPT20080402, Rb Den Haag, Wobben v Vestas

IEPT20080402, Rb Den Haag, Wobben v Vestas
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

NietigheidGebrek aan uitvinderswerkzaamheid nu de voorgeschreven werkwijze al was voorzien door Heier, al was doordacht door Bruntt, al was voorschreven door Eltra, en al onderdeel vormde van het Horns Reef projectIn dit verband stelt de rechtbank voorop dat het er bij de beoordeling van de …

meer

IEPT20080410, Hof Den Haag, Atlas Copco Airpower v Jorc Industrial

IEPT20080410, Hof Den Haag, Atlas Copco Airpower v Jorc Industrial
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Geen nietigheid octrooiHof verenigt zich met standpunt Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau inzake inventiviteit Het hof is van oordeel dat ook een deskundige dit aldus zal begrijpen, dat het oliebindmiddel in hoofdzaak de olie bindt, die op het verontreinigde water drijft en dat …

meer

IEPT20080416, Rb Den Haag, Room Seven v Zinos

IEPT20080416, Rb Den Haag, Room Seven v Zinos
Rechtspraak

AUTEURSRECHT - GEMEENSCHAPSMODELRECHT

 

Inbreuk aangenomen terzake van de prints White Bubbles, Stripe Flower en Multi Color Stripe

 

Geen inbreuk aangenomen terzake van Pink blue patchwork quilt

 

Blue Mini Check-print geen auteursrechtelijk werk en geen onderscheidende vermogen

 

PROCESRECHT

 

Verbod wegens …

meer

IEPT20080417, HvJEG, Peek & Cloppenburg v Cassina

IEPT20080417, HvJEG, Peek & Cloppenburg v Cassina
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

Auteursrechtelijke distributie vereist eigendomsovergang zaak: van distributie onder het publiek van het origineel van een werk of een kopie daarvan, anderszins dan door verkoop, in de zin van artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/29, is uitsluitend sprake wanneer er een eigendomsoverdracht van deze zaak …

meer

IEPT20080403, Rb Arnhem, De Roode Roos v De Rooij

IEPT20080403, Rb Arnhem, De Roode Roos v De Rooij
Rechtspraak

PROCESRECHT - AUTEURSRECHT

 

Geen conservatoir bewijsbeslag inzake NAW-gegevens houders IP-adresDe Roode Roos heeft niet gesteld, en het is ook niet gebleken, dat @Home, Vivor en Telecity onrechtmatig tegenover haar hebben gehandeld, door diensten te verlenen die De Rooij c.s. in staat stellen een webwinkel in stand …

meer

IEPT20080417, Hof Den Haag, Nike v Rico Sport

IEPT20080417, Hof Den Haag, Nike v Rico Sport
Rechtspraak

 

MERKENRECHT - PROCESRECHT

 

Bewijs vervalsingenHet hof gaat het er dan ook van uit dat de door Nike onderzochte blauwe (op de foto's afgebeelde) sweatshirts met artikelnummers 163456 en 129356 vervalsingen zijn. Elk van de drie genoemde genoemde redenen (een niet door Nike gebruikte kleurcode, verkeerde plaats van …

meer

IEPT20080416, Rb Den Haag, Schlumberger v EMGS

IEPT20080416, Rb Den Haag, Schlumberger v EMGS
Rechtspraak

 

OCTROOIRECHT

 

Schorsing nietigheidsprocedure in afwachting oppositie EOBDe rechtbank maakt gebruik van haar discretionaire bevoegdheid om op de voet van art. 84 lid 3 ROW 1995 de hoofdzaak te schorsen, totdat in de oppositie tegen EP 019 (het ook blijkens de proceshouding van Schlumberger voornaamste octrooi in …

meer

IEPT20080418, HR, Lancaster

IEPT20080418, HR, Lancaster
Rechtspraak

MERKENRECHT - PROCESRECHT

 

Bewijslast - uitputtinghet hof heeft Lancaster c.s. als merkhouder ten onrechte belast met het bewijs dat de desbetreffende producten door of met toestemming van Lancaster c.s. buiten de EER in de handel zijn gebracht, nu niet is niet vastgesteld, dat [verweerders] heeft aangetoond dat een …

meer

IEPT20080417, Rb Amsterdam, Foto in Film Fitna

IEPT20080417, Rb Amsterdam, Foto in Film Fitna
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

Auteursrecht fotoDe foto lijkt op die van Mohammed B., maar niet zodanig dat aan de foto van [eiser 1] het eigen karakter kan worden ontzegd.De foto van [eiser 1] kan als werk in de zin van de Auteurswet worden aangemerkt. De foto, die is gemaakt voor de hoes van de CD van [eiser 1], is een …

meer

IEPT20080417, Hof Den Haag, ZO verzekeringen

IEPT20080417, Hof Den Haag, ZO verzekeringen
Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT

 

Voeren handelsnaam voor 30 september 2005Weststreek c.s. zijn bijgevolg in ieder geval vanaf maart 2005 de handelsnaam zo gaan voeren, zodat zij toen, in ieder geval vóór 30 september 2005 - daarvoor was het gebruik in die periode voldoende intensief -, het recht op die handelsnaam hebben …

meer

IEPT20080415, Rb Den Haag, Safak

IEPT20080415, Rb Den Haag, Safak
Rechtspraak

 

MERKENRECHT

 

Nietigheid Gemeenschapsmerk wegens strijd met ouder nationaal rechtArtikel 95(3) GMeV staat toe dat de nietigheid van het Gemeenschapsmerk bij wege van verweer kan worden opgeworpen indien wordt gesteld, zoals in deze procedure, dat het merk nietig kan worden verklaard wegens een ouder recht van de …

meer

IEPT20080408, Rb Rotterdam, Ziekenhuis Rotterdam

IEPT20080408, Rb Rotterdam, Ziekenhuis Rotterdam
Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT

 

Voeren handelsnamenHavenziekenhuis Rotterdam en Oogziekenhuis Rotterdam thans gevoerd als handelsnamen, niet ter zake dat ook "Havenziekhuis" en "Oogziekenhuis" gevoerd wordtGelet op de betwisting door MCRZ op dit punt dient eerst te worden vastgesteld of "Havenziekenhuis Rotterdam" en …

meer

Pagina's