IEPT20080318, Rb Den Haag, Scott v Galaxy (The Sweet)

IEPT20080318, Rb Den Haag, Scott v Galaxy (The Sweet)
Rechtspraak

MERKENRECHT

Geen merkgebruikDe CD-box wordt immers niet onder "Sweet" of "The Sweet" aangeboden.Deze compilatie bevat 48 nummers waarvan 3 nummers op enigerlei wijze in verband staat met de band The Sweet. Het teken Sweet of The Sweet wordt in het artwork van de CD-box 15 maal gebruikt. Ander tekens, die naar makers …

meer

IEPT20080319, Rb Den Haag, Fisher Farma v Z-Index

IEPT20080319, Rb Den Haag, Fisher Farma v Z-Index
Rechtspraak

PUBLICATIE

Vereisten voor opname in Z-IndexZou Z-Index voorafgaande afgifte van een PD Notice gaan verlangen voordat een betreffend geneesmiddel in de G-standaard kan worden opgenomen, dan is dat naar voorlopig oordeel in deze omstandigheden onrechtmatig te achten jegens Fisher Farma.Indien EMEA met het oog op …

meer

IEPT20080130, Rb Rotterdam, NIIOC

IEPT20080130, Rb Rotterdam, NIIOC
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Tijdstip bereiken uitvindingNawerkbaarheid was volgens het Octrooicentrum in ieder geval reeds aanwezig toen [gedaagde sub 1] trypaan blauw toepaste bij capsulorhexis tijdens cataract operaties op honden en katten, eind december 1996.Bij voormeld vonnis is een deskundigenonderzoek gelast teneinde …

meer

IEPT20080306, Rb Haarlem, VNU v Eventex

IEPT20080306, Rb Haarlem, VNU v Eventex
Rechtspraak

MERKENRECHT - SAMENWERKING

 

Overeenstemming inzake 'mede-eigendom' dat partijen in ieder geval wilsovereenstemming hebben bereikt over de gezamenlijke organisatie en presentatie van DME en over de gezamenlijke registratie van de woord- en beeldmerken en de domeinnaam.In beide concepten geldt dus als uitgangspunt dat …

meer

IEPT20080313, HvJEG, Doulamis - Reclameverbod tandverzorgingspraktijk

IEPT20080313, HvJEG, Doulamis - Reclameverbod tandverzorgingspraktijk
Rechtspraak

RECLAME

 

Algemeen reclameverbod tandverzorgingspraktijk toelaatbaarArtikel 81 EG (…) staat niet in de weg aan een nationale wet die eenieder en tandverzorgers verbiedt in het kader van een vrij beroep of een praktijk voor tandverzorging op welke wijze ook reclame inzake tandverzorging te maken.Het Hof heeft …

meer

IEPT20080313, HvJEG, Schneider v Rheinland-Pfalz

IEPT20080313, HvJEG, Schneider v Rheinland-Pfalz
Rechtspraak

RECLAME

 

Aanduiding productie-, bereidings-,rijpingsmethode of kwaliteit wijn mag geen verwarring wekken met aanvullende traditionele aanduidingenhet gebruik van een aanduiding betreffende een productie-, bereidings-, rijpingsmethode of de kwaliteit van een wijn uit hoofde van die bepalingen slechts kan worden …

meer

IEPT20080306, Hof Amsterdam, UPC

IEPT20080306, Hof Amsterdam, UPC
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Verval wegens non-ususOok indien zodanig gebruik tot dat tijdstip zou kunnen worden vastgesteld - UPC heeft dat bestreden - kan dit V/Consyst c.s. niet baten, nu het sedertdien verstreken tijdvak meer dan vijf jaren bedraagt en het door V/Consyst c.s. aangedragen bewijsmateriaal voornamelijk betrekking …

meer

IEPT20080306, Hof Amsterdam, Diego Da Cunha v Nike

IEPT20080306, Hof Amsterdam, Diego Da Cunha v Nike
Rechtspraak

SPONSOROVEREENKOMST

 

Portugese versie overeenkomst bindendHet hof de opvatting van Da Cunha dat bij de vaststelling van de inhoud van de contractuele relatie van partijen moet worden uitgegaan van het begin 2003 getekende in de Portugese taal gestelde contract.Kern van het verweer van Da Cunha is dat partijen …

meer

IEPT20080312, Rb Den Haag, ECB v DSS

IEPT20080312, Rb Den Haag, ECB v DSS
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Gemiddelde vakmanPartijen verschillen echter wezenlijk van mening waar het de kennis van de gemiddelde vakman ten aanzien van scanning type copiers betreft; Dat de vakman op de prioriteitsdatum diepgaande kennis zou bezitten ten aanzien van de werking van scanning type copiers, zoals ECB stelt en DSS …

meer

IEPT20080312, Rb Den Haag, Consolidated Shoe v Dolce & Gabbana

IEPT20080312, Rb Den Haag, Consolidated Shoe v Dolce & Gabbana
Rechtspraak

PROCESRECHT

 

LitispendentieOnduidelijk of in Franse procedure dezelfde onderwerpen voor dezelfde landen in geschil zijn nadere informatie vereistDe vraag is derhalve of tussen dezelfde partijen vorderingen aanhangig zijn die hetzelfde onderwerp betreffen. Niet duidelijk is of in de Franse procedure dezelfde …

meer

IEPT20080311, Rb Den Haag, SEB v Philips (Foodprocessor)

IEPT20080311, Rb Den Haag, SEB v Philips (Foodprocessor)
Rechtspraak

MODELRECHT

 

Invloed "vrije" technisch bepaalde elementenUiterlijk utilitaire huishoudelijke keukenapparaten wordt in belangrijke mate maar niet uitsluitend bepaald door de verscheidene technische functies. Die elementen komen niet in aanmerking voor modelrechtelijke bescherming, maar zijn niettemin naar voorlopig …

meer

IEPT20080310, Rb Den Haag, MTV v Vadobag

IEPT20080310, Rb Den Haag, MTV v Vadobag
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

 

MTV rechthebbendeMTV aldus op grond van art. 45d Auteurswet aan te merken als producent en als zodanig krachtens wettelijke fictieve overdracht als auteursrechthebbendeVadobag bestrijdt dat MTV auteursrechthebbende is met betrekking tot de characters Spongebob, Dora en Diego, zoals MTV stelt. Dat wordt …

meer

IEPT20080229, Rb Haarlem, Ampy v Range King

IEPT20080229, Rb Haarlem, Ampy v Range King
Rechtspraak

AUTEURSRECHT

Werk onduidelijkgeenszins komen vast te staan dat de magneetkaarten van Ampy c.s. software of anderszins instructies bevatten die te kwalificeren zijn als een werk in de zin van artikel 10 lid 1 onder 12 Auteurswet.De deskundige Slijk heeft zijn oordeel blijkens zijn rapport gebaseerd op argumenten die op …

meer

IEPT20080305, Rb Den Haag, Tequila Sombrero Negro

IEPT20080305, Rb Den Haag, Tequila Sombrero Negro
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Depot te kwader trouwKwade trouw Benelux depot Toorank uit 1993 blijft in het midden nu termijn voor aanvechten daarvan ruimschoots is overschredenToorank's rechten om Gemeenschapsmerkdepot TDS uit 1996 aan te vechten als 'te kwader trouw' verwerkt wegens gedogenEen andere vraag is immers of Toorank …

meer

IEPT20071218, Hof Arnhem, MF Design v Eastborn

IEPT20071218, Hof Arnhem, MF Design v Eastborn
Rechtspraak

DISTRIBUTIEOVEREENKOMST

 

Onrechtmatige beëindigingNiet aannemelijk dat keer op keer ten onrechte 2% korting op betalingen in mindering brengen werkelijk aan de breuk hebben bijgedragen.De eerste reden heeft Eastborn wel onderbouwd met haar schriftelijke verzoeken uit 2001 tot en met 2004 aan MF (producties 1 bij …

meer

IEPT20080208, HR, G-Star

IEPT20080208, HR, G-Star
Rechtspraak

PROCESRECHT

 

Geldig herstelexploot binnen 2 weken oorspronkelijke roldatum van hoger beroep nietigverklaring ingeschreven BeneluxdepotOngeldig ‘herstelexploot’ voorafgaand aan oorspronkelijke roldatum doet er niet aan af dat binnen 2 weken na oorspronkelijke roldatum verval wegens niet aanbrengen hersteld kon …

meer

IEPT20080226, HvJEG, Parmesan

IEPT20080226, HvJEG, Parmesan
Rechtspraak

BESCHERMDE OORSPRONGSBENAMING

 

“Parmesan” is gebruik van Beschermde Oorsprongs-Benaming "Parmigiano Reggiano”Het gebruik van de benaming "parmesan” moet dan ook in de zin van artikel 13, lid 1, sub b, van verordening nr. 2081/92 worden gekwalificeerd als voorstelling van de BOB "Parmigiano Reggiano”.

 

meer

IEPT20080221, Hof Den Haag, Ranbaxy v Warner-Lambert inzake ABC Atorvastatine

IEPT20080221, Hof Den Haag, Ranbaxy v Warner-Lambert inzake ABC Atorvastatine
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Geldig Aanvullend Beschermings-Certificaat

 

Terechte verlening ABC voor ‘product’ op grond van basisoctooi EP0247633Dat bij de vraag of OCNL al dan niet terecht een ABC heeft afgegeven op grond van het door Warner-Lambert ingeroepen octrooi EP 0 247 633 B1 als basisoctrooi, het uit de inbreuk …

meer

IEPT20080304, Rb Den Haag, Enanef v Eurosolar

IEPT20080304, Rb Den Haag, Enanef v Eurosolar
Rechtspraak

MODELRECHT

Technische functie – apparaatgerichte leerDe resultaatgerichte leer zou immers met zich meebrengen dat techniek welke principieel vrij is – het apparaat van Enanef wordt niet beschermd door enig in Nederland geldig octrooi – en ook equivalenten van diezelfde techniek, langs de weg van het modelrecht …

meer

IEPT20080227, Rb Den Haag, Bettacare v H3 en Wedeka

IEPT20080227, Rb Den Haag, Bettacare v H3 en Wedeka
Rechtspraak

PROCESRECHT - IPR

 

BevoegdheidRechtbank onbevoegd inzake nietigheid buitenlandse octrooienVoor zover H3 heeft gevorderd voor recht te verklaren dat enige buitenlands deel van EP 951 nietig is (H3 heeft zich anders dan Wedeka in haar vordering tot vernietiging over te gaan niet tot het Nederlandse deel van EP 951 …

meer

Pagina's