IEPT20080410, Rb Breda, Groen Direkt v Direct Select

IEPT20080410, Rb Breda, Groen Direkt v Direct Select
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Geen onderscheidende handelsnaamDe voorzieningenrechter is van oordeel dat de woorden GROEN en DIREKT als zuiver beschrijvend dienen te worden aangemerkt voor de handel in boomkwekerijproducten en niet door één partij geclaimd mogen worden, aangezien het ondernemingen, die al dan niet via een website …

meer

IEPT20080410, HvJEG, Adidas v Marca, H&M en Vendex

IEPT20080410, HvJEG, Adidas v Marca, H&M en Vendex
Rechtspraak

IEPT20080410, HvJEG, Adidas v Marca,  H&M en VendexMERKENRECHT

 

Vrijhoudingsbehoefte en beschermingsomvang

Vrijhoudingsbehoefte speelt geen rol bij bepalen be-schermingsomvang merk, behalve indien teken gebruik wordt om kenmerk van de waar aan te geven (art. 6(1)(b) Richtlijn)

Hoewel aldus blijkt dat de …

meer

IEPT20080403, Hof Den Haag, Gemnet v Stimular

IEPT20080403, Hof Den Haag, Gemnet v Stimular
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Gebruik in het economisch verkeersprake van gebruik in het economisch verkeer nu Stimular van de overheden een vergoeding voor het gebruik van de website www.gimnet.nl ontvangt en het enkele feit dat Stimular een ideële doelstelling heeft en geen winstoogmerk heeft, rechtvaardigt niet de conclusie dat …

meer

IEPT20080403, Hof Den Haag, Paralegal v Juridisch Loket

IEPT20080403, Hof Den Haag, Paralegal v Juridisch Loket
Rechtspraak

PROCESRECHT

 

Geen schorsing tenuitvoerlegging proceskostenveroordeling art 351 RvHet hof stelt voorop dat voor schorsing van de tenuitvoerlegging van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis slechts plaats is indien de executant, mede gelet op de belangen aan de zijde van de geëxecuteerde die worden …

meer

IEPT20071001, Rb Zwolle, Striptease Service Nederland v Striptease Nederland

IEPT20071001, Rb Zwolle, Striptease Service Nederland v Striptease Nederland
Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT

 

Onvoldoende onderscheidende naamde naam "Striptease Service Nederland" heeft te weinig onderscheidend vermogen om als handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet aangemerkt te kunnen worden, nu deze is samengesteld uit woorden die in het normale taalgebruik gangbaar zijn en als zuiver beschrijvend …

meer

IEPT20080403, Hof Amsterdam, Inspreker verkeersinformatie v Q-Music

IEPT20080403, Hof Amsterdam, Inspreker verkeersinformatie v Q-Music
Rechtspraak

NABURIGE RECHTEN

Geen uitvoering 'werk'tekstblokken met louter feitelijke gegevens geen werk in auteursrechtelijke zinVoor bescherming als uitvoerend kunstenaar in de zin van de WNR is ingevolge de in art. 1 sub a van die wet gegeven definitie, voor zover hier van belang, vereist dat sprake is van het uitvoeren van …

meer

IEPT20080407, Rb Den Haag, Eli Lilly v Ratiopharm Olanzapine

IEPT20080407, Rb Den Haag, Eli Lilly v Ratiopharm Olanzapine
Rechtspraak

OCTROOIRECHT - PROCESRECHT

 

Geen concrete dreiging inbreuk octrooibijkomende omstandigheden worden voorshands in dit kort geding afwezig geacht. Geen vergoedingsbeslissing Minister verzocht voor een generiek olanzapineproduct en geen voorbereidingen getroffen voor opname in de G-standaard of Z-indexRatiopharm geeft …

meer

IEPT20080407, Rb Den Haag, Nederlandse Islamitische Federatie v Wilders

IEPT20080407, Rb Den Haag, Nederlandse Islamitische Federatie v Wilders
Rechtspraak

PUBLICATIE

Ook grievende of choquerende uitlatingen beschermd door vrijheid van meningsuiting Vooropgesteld wordt dat voor bepaalde burgers mogelijk grievende of choquerende uitlatingen op zichzelf geen beletsel zijn voor het genot van het recht op vrijheid van meningsuiting, ook indien een godsdienst onderwerp is van …

meer

IEPT20080404, Rb Amsterdam, Staat v Opinio inzake rede Balkenende

IEPT20080404, Rb Amsterdam, Staat v Opinio inzake rede Balkenende
Rechtspraak

PUBLICATIE

 

Artikel overduidelijk verzinselHet artikel is overduidelijk een verzinsel dat op karikaturale wijze (het gebrek aan) polemiek omtrent het christendom en de islam aan de orde stelt en uitlokt. Er is dus geen sprake van een onjuiste of valse weergave van feiten, zoals de Staat meent. De overgelegde …

meer

IEPT20080402, Rb Amsterdam, Bos v Weekend

IEPT20080402, Rb Amsterdam, Bos v Weekend
Rechtspraak

PORTRETRECHT

 

Geen toestemmingonvoldoende gemotiveerd betwist dat de foto's die zijn gepubliceerd in Weekend nummer 11 van 21 maart 2007 zijn gemaakt en gepubliceerd zonder toestemming van Bos c.s.De rechtbank zal allereerst dienen te beoordelen of Audax c.s. de foto's zonder toestemming van Bos c.s. hebben …

meer

IEPT20080326, Rb Den Haag, Wrangler v Dogg Label

IEPT20080326, Rb Den Haag, Wrangler v Dogg Label
Rechtspraak

MERKENRECHT

Merkgebruik: geen louter decoratieve functieDat teken niet louter als versiering wordt opgevat blijkt uit een in opdracht van Dogg Label door JES Marketing Onderzoek B.V. in november 2007 uitgevoerd marktonderzoekWrangler heeft met juistheid aangevoerd dat een teken meerdere functies kan vervullen, te …

meer

IEPT20080328, HR, Dexia aandelenlease

IEPT20080328, HR, Dexia aandelenlease
Rechtspraak

OVEREENKOMSTENRECHT

 

Aandelenlease kan huurkoop zijnkoop op afbetaling ook mogelijk met betrekking tot vermogensrechtenWeliswaar is juist dat de huurkoop in art. 7A:1576 lid 1 aldus wordt omschreven dat zij betrekking heeft op zaken, doch uit het vijfde lid van deze bepaling volgt dat koop op afbetaling ook mogelijk …

meer

IEPT20080320, Hof Den Haag, Vitra v Classic Design

IEPT20080320, Hof Den Haag, Vitra v Classic Design
Rechtspraak

IPR

Inbreuk via op Nederland c.q. Benelux gerichte website Classic Designdat Classic Design c.s. eerst dan onrechtmatig handelen in de Benelux dan wel in Nederland indien zij via internet door middel van blijkens hun inrichting mede op de Benelux dan wel Nederland gerichte websites inbreukmakende stoelen aanbieden, …

meer

IEPT20080319, Rb Den Haag, Monsanto v Cefetra

IEPT20080319, Rb Den Haag, Monsanto v Cefetra
Rechtspraak

OCTROOIRECHT

 

Sojameel niet inbreukmakend op geoctrooieerde geisoleerde DNA-sequentieConclusies 1 en 4 en de daarvan afhankelijke conclusies 2 en 3 respectievelijk 5 claimen telkens bescherming voor een geïsoleerde DNA-sequentie: van inbreuk op deze conclusies kan alleen al daarom geen sprake zijn omdat het DNA …

meer

Telfort binnen 3 dagen 2x tot rectificatie veroordeeld

Telfort binnen 3 dagen 2x tot rectificatie veroordeeld
Rechtspraak

 

Binnen 3 dagen 2x een vonnis waarin de rechter Telfort beveelt te rectificeren. Op 19 maart 2008 een vonnis van de Amsterdamse rechtbank wegens een misleidende vergelijking met T-Mobile en vevolgens op 21 maart 2008 een vonnis van de Haarlemse voorzieningenrechter wegens een misleidende vergelijking met Vodafone

 

meer

IEPT20080326, Rb Den Haag, Van Veldhuijsen v Carbonell

IEPT20080326, Rb Den Haag, Van Veldhuijsen v Carbonell
Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT - EXECUTIEGESCHIL

 

Maatstaf voor schorsing executieIn een executiegeschil kan de voorzieningenrech-ter de tenuitvoerlegging van een vonnis slechts schorsen, indien hij van oordeel is dat de executant mede gelet op de belangen aan de zijde van de ge-executeerde die door de executie zullen worden …

meer

IEPT20080305, Rb Arnhem, Café Plus v café+co

IEPT20080305, Rb Arnhem, Café Plus v café+co
Rechtspraak

MERKENRECHT

 

Geen derdenwerking gedoog-overeenkomstzolang de vijf jaren van artikel 2.24 BVIE niet zijn verstreken, niet aan de rechtsopvolger van Eurogran A/S worden tegengeworpen, indien die afspraak niet is belichaamd in een licentie of is geformaliseerd en geregistreerd als een kwalitatieve verplichting van de …

meer

IEPT20080319, Hof Amsterdam, Strafzaak muziek CDs

IEPT20080319, Hof Amsterdam, Strafzaak muziek CDs
Rechtspraak

AUTEURSRECHT - STRAFRECHT

 

Hogere straf dan gevorderd: 15 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstrafErnstige inbreuk op de rechtsorde door op professionele wijze, schuldig maken aan het op zeer grote schaal illegaal verveelvoudigen en in de handel brengen van cd's. Daarbij heeft verdachte misbruik gemaakt van de …

meer

IEPT20080319, Rb Amsterdam, Filmrechten Joe Speedboot

IEPT20080319, Rb Amsterdam, Filmrechten Joe Speedboot
Rechtspraak

 

AUTEURSRECHT - OVEREENKOMST

 

Totstandgekomen optieovereenkomstOnder deze omstandigheden mocht IJswater Films erop vertrouwen dat deze overeenkomst tot stand was gekomen tussen haar, DBB en Wieringa. Daaraan doet niet af dat Wieringa de overeenkomst nog niet met zijn handtekening had bezegeldVan belang is dat uit …

meer

IEPT20080319, Hof Amsterdam, Strafvervolging Miss Lucy

IEPT20080319, Hof Amsterdam, Strafvervolging Miss Lucy
Rechtspraak

KWEKERSRECHT - STRAFKLACHT

 

Bevel tot instelling strafvervolging tegen beklaagden en NNNu het Hof (…) de stellingen niet op voorhand onwaarschijnlijk acht en mede in aanmerking genomen de grootschaligheid van de mogelijk gepleegde strafbare feiten en de hoogte van de mogelijk daardoor door klager geleden schade, …

meer

Pagina's