Uitvoeringsverordening farmers privilege GKwV

Print this page

 

Verordening (EG) nr. 1768/95 van de Commissie van 24 juli 1995 houdende vaststelling, overeenkomstig artikel 14, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad inzake het communautaire kwekersrecht, van uitvoeringsbepalingen betreffende de afwijking ten gunste van landbouwers

 

Considerans

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

 

Artikel 1

 

Artikel 2

 

Hoofdstuk 2. De houder en de landbouwer 

 

Artikel 3

 

Artikel 4

 

Hoofdstuk 3. Vergoeding 

 

Artikel 5

 

Artikel 6

 

Artikel 7

 

Hoofdstuk 4. Informatie

 

Artikel 8

 

Artikel 9

 

Artikel 10

 

Artikel 11

 

Artikel 12

 

Hoofdstuk 5. Overige verplichtingen

 

Artikel 13

 

Hoofdstuk 6. Toezicht door de houder

 

Artikel 14

 

Artikel 15

 

Artikel 16 

 

Hoofdstuk 7. Inbreuken en bijzondere civiele rechts vorderingen

 

Artikel 17

 

Artikel 18 

 

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

 

Artikel 19

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-04-2019. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op eur-lex.europa.eu.