Auteursrecht geschonden door publicatie foto op website

IEPT20181114, Rb Den Haag, Dijkstra
Rechtspraak

AuteursrechtAuteursrecht geschonden door publicatie foto op website: Dijkstra is ingevolge art. 7 AW auteursrechthebbende op de foto nu maker in dienst was bij Dijkstra, foto auteursrechtelijk beschermd, publicatie foto op website maakt inbreuk op auteursrecht en ontbreken naam bij foto maakt inbreuk op …

meer

Inbreuk op auteursrecht foto's aangenomen door gebruik op website

IEPT20181031, Rb Midden-Nederland, ANP
Rechtspraak

Auteursrecht - Inbreuk op auteusrechten foto's aangenomen: foto's zijn resultaat van originele en creatieve keuzes van de makers en hebben aldus een oorspronkelijk karakter en dragen persoonlijk stempel van de maker, ANP komt recht toe om de auteursrechten te beheren en exploiteren, gedaagde heeft foto's zonder …

meer

Nietigheid Gemeenschapsmodel voor snoepdoosje blijft in stand

IPPT20190306, CJEU, BMB v EUIPO
Rechtspraak

Modelrecht - Invalidity of the contested design for a box of sweets based on an older trade mark upheld. Appeal against General Courts finding that the fact that the contested design is filled with sweets cannot constitute a relevant point of visual comparison, since the contested design is registered merely for the …

meer

Ploum zoekt merkengemachtigde

B915667
Advertentie

Ploum bericht: " Voor onze sectie Intellectual Property & Information Technology (IP & IT) zijn wij op zoek naar een merkengemachtigde met enige ervaring. Is voor jou verstand van zaken ook meer dan juridische kennis? Ben je een aanpakker, maar vind je het ook leuk je inhoudelijk te verdiepen?  Dan maken wij …

meer

Inzage in bewijsbeslag alsnog afgewezen: achterdocht heeft onvoldoende basis in feiten die onrechtmatig gebruik know-how aannemelijk maken

IEPT20190219, Hof Arnhem-Leeuwarden, Holonite v Composietsteen
Rechtspraak

Handhaving - Inzage in bewijsbeslag alsnog afgewezen wegens ontbreken redelijk vermoeden van bestaan rechtsbetrekking: geen redelijk vermoeden dat Composietsteen onrechtmatig of in strijd met de intentieovereenkomst know-how voor de vervaardiging van dorpels van Holonite heeft gebruikt, achterdocht van Holonite heeft …

meer

(Met dank aan Marga Verwoert, Leeway)

Finaal kwijtingsbeding in vaststellingsovereenkomst strekt zich niet uit tot non-concurrentiebeding managementovereenkomst

IEPT20190123, Rb Rotterdam, Aviation Glass v Benlie
Rechtspraak

Oneerlijke concurrentie - Reclamerecht - Finaal kwijtingsbeding in vaststellingsovereenkomst strekt zich niet uit tot non-concurrentiebeding uit managementovereenkomst: beide partijen bijgestaan door advocaat, postcontractueel beding naar haar aard bedoeld om na beëindiging relatie werking te krijgen, als bedoeld was …

meer

(Met dank aan Bert Gravendeel, Gravendeel Advocaten)

Ex parte bevel om iedere inbreuk op auteursrecht op zomerjurkje te staken toegewezen

IEPT20190228, Rb Zeeland-West-Brabant, Quapi Kidswear v Jola
Rechtspraak

Auteursrecht - Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv om iedere inbreuk op auteursrecht op zomerjurkje te staken toegewezen: dwangsom van € 10.000 voor iedere dag dat in strijd met het bevel wordt gehandeld met een maximum van € 100.000.

 

Beschikking. Quapi Kidswear stelt in haar verzoekschrift dat het links …

meer

(Met dank aan Tjibbe Fokkens en Michel Korterink, Nysingh)

Shrunk-tui van My Brand maakt inbreuk op het woordmerk SHRUNK van Scotch & Soda

IEPT20190219, Hof Amsterdam, Scotch & Soda v My Brand
Rechtspraak

Merkenrecht - Shrunk-tui van My Brand maakt geen inbreuk op het woordmerk SCOTCH SHRUNK: aan het element shrunk komt in de samenstelling SCOTCH SHRUNK geen zelfstandige betekenis toe. Shrunk-tui maakt wel inbreuk op het woordmerk SHRUNK: waren stemmen overeen en merk en teken zijn gelijk, Shrunk is niet louter …

meer

(Met dank aan Marga Verwoert, Leeway)

"Akkoord tussen auteurs en muziekuitgevers" in Muziekwereld (1, 2019)

B915666
Nieuws

Muziekwereld bericht: "[...] Auteurs en muziekuitgevers hebben een gezamenlijk advies aan de minister van Cultuur gezonden. Het advies behelst de vaststelling van een minimale redelijke vergoeding voor muziekauteurs van twee derde van de muziekauteursrecht, voor alle audio- en audiovisuele exploitatie. Daarnaast …

meer

Geen sprake van misleidende (vergelijkende) reclame door product op Google Shopping goedkoper aan te bieden dan bij direct bezoek aan website

IEPT20190225, Rb Midden-Nederland, Digital Revolution v Media Concept
Rechtspraak

Reclamerecht - Geen sprake van misleidende (vergelijkende) reclame door product op Google Shopping goedkoper aan te bieden dan bij direct bezoek aan website: ondernemer is vrij prijsdifferentiatie toe te passen, omstandigheid dat op Google Shopping niet wordt vermeld dat het gaat om een actieproduct met maximale …

meer

(Met dank aan Darya Bondarchuk en Rutger Stoop, Brinkhof)

Gerechtshof Den Haag start proef met bemiddelingsraadsheer in handelszaken

B915664
Nieuws

Rechtspraak.nl bericht: “Het gerechtshof Den Haag biedt per 1 maart 2019 een nieuwe zittingsvorm aan om handelszaken sneller af te handelen. Wanneer partijen in een hoger beroepzaak samen kostenefficiënt tot een snelle en definitieve afwikkeling van hun conflict willen komen, kunnen ze hun geschil voorleggen aan …

meer

SOLV en Deikwijs bundelen krachten

B915663
Nieuws

Uit het persbericht: "Per 1 maart a.s. treden Deikwijs-partners Douwe Linders en Eva de Vries als partners toe tot SOLV Advocaten. Met de komst van deze twee doorgewinterde specialisten en meekomend talent Jacintha van Dorp bevestigt SOLV haar positie als toonaangevend nichekantoor op het gebied van ICT, privacy, …

meer

€ 4.550 voor gebruik stockphoto van band The Mysterons

IEPT20190208, Rb Amsterdam, Hollandse Hoogte v BLiP
Rechtspraak

Auteursrecht - Gedaagde aansprakelijk voor schade door gebruik zonder toestemming van stockphoto van band The Mysterons, ook voor zover dit door derden is gebeurd: foto werd door gedaagde aan derden gepresenteerd als persfoto waardoor verspreiding ter promotie beoogd was. Gebruikelijke licentievergoeding voor gebruik …

meer

(Met dank aan Fulco Blokhuis, Boekx Advocaten)

Kordaat bier van Lidl maakt geen inbreuk op Kornuit-merken van Grolsch

IEPT20190228, Rb Rotterdam, Grolsch v Lidl
Rechtspraak

Rechtspraak.nl bericht: “De voorzieningenrechter in Rotterdam heeft vandaag de vorderingen van bierfabrikant Grolsch tegen Lidl afgewezen. Grolsch vindt dat Lidl met het biertje Kordaat inbreuk maakt op haar merkrechten. De naam Kordaat en het door Lidl gebruikte beeldmerk voor Kordaat zouden teveel lijken op de …

meer

(Met dank aan Daniël Haije en Maarten Haak, Hoogenraad & Haak)

V.O. zoekt Merken-modellengemachtigde

B915662
Advertentie

V.O. Patents & Trademarks bericht: "V.O. Patents & Trademarks is een van de grotere zelfstandige octrooi- en merkenbureaus binnen Europa, met vestigingen in Nederland, België en Duitsland. Tot onze cliënten behoren vooraanstaande nationale en internationale ondernemingen en instellingen. Voor onze vestiging …

meer

Aangepast BVIE vanaf morgen in werking

B915661
Nieuws

Vrijdag 1 maart 2019 zal het gewijzigde BVIE in werking treden. Het BVIE wordt - twee weken na het verstrijken van de implementatietermijn - aangepast aan de Merkenrichtlijn 2015. Het BVIE wordt op een aantal belangrijke punten gewijzigd.

 

Zo komt het vereiste van de grafische voorstelling van een merk te …

meer

Pagina's