Uitvoeringsreglement EOV

Print this page

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag)

 

Deel I. Uitvoeringsbepalingen van deel I van het verdrag

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

 

Regel 1

Regel 2

Regel 3

Regel 4

Regel 5

Regel 6

Regel 7

 

 

Hoofdstuk II. Organisatie van het Europees octrooibureau

 

Afdeling 1. Algemene bepalingen

 

Regel 8

 

Regel 9

 

Regel 10

 

Regel 11

 

Afdeling 2. Organisatie van de kamers van beroep en de Grote Kamer van beroep.

Regel 12a

 

Regel 12b

 

Regel 12c

 

Regel 12d


Regel 13

 

 

Deel II. Uitvoeringsbepalingen van deel II van het verdrag

 

Hoofdstuk I. Procedure indien de aanvrager niet-gerechtigd is


Regel 14

Regel 15

Regel 16

Regel 17

Regel 18

 

Hoofdstuk II. Vermelding van de uitvinder


Regel 19

 

Regel 20

 

Regel 21


 

Hoofdstuk III. Inschrijving van overgang, licenties en andere rechten


Regel 22

Regel 23

Regel 24


 

Hoofdstuk IV. Tentoonstellingsbewijzen


Regel 25


 

Hoofdstuk V. Biotechnologische uitvindingen


Regel 26

Regel 27

 

Regel 28

Regel 29

Regel 30

Regel 31

Regel 32

Regel 33

Regel 34

 

 

Deel III. Uitvoeringsbepalingen van deel III van het verdrag

Hoofdstuk I. Indiening van de Europese octrooiaanvrage


Regel 35

Regel 36

Regel 37

Regel 38

Regel 39

Regel 40


 

Hoofdstuk II. Bepalingen betreffende de aanvrage


Regel 41

Regel 42

Regel 43

Regel 44

Regel 45

Regel 46

Regel 47

Regel 48

Regel 49

Regel 50


 

Hoofdstuk II. Jaartaksen

 

Regel 51


 

Hoofdstuk IV. Voorrang


Regel 52

Regel 53

Regel 54

 

 

Deel IV. Uitvoeringsbepalingen van deel IV van het verdrag

Hoofdstuk I. Onderzoek door de aanvraagafdeling


Regel 55

Regel 56

Regel 57

Regel 58

Regel 59

Regel 60


 

Hoofdstuk II. Verslag van het Europees nieuwheidsonderzoek


Regel 61

Regel 62

Regel 62a

Regel 63

Regel 64

Regel 65

Regel 66


 

Hoofdstuk III. Publicatie van de Europese octrooiaanvrage


Regel 67

Regel 68

Regel 69

Regel 70


 

Onderzoek door de onderzoeksafdeling


Regel 70a

 

Regel 70b

 

Regel 71

Regel 71a

Regel 72

 

Hoofdstuk V. Het Europees octrooischrift


Regel 73

Regel 74

 

 

Deel V. Uitvoeringsbepalingen van deel V van het verdrag

Hoofdstuk I. Oppositieprocedure


Regel 75

Regel 76

Regel 77

Regel 78

Regel 79

Regel 80

Regel 81

Regel 82


Regel 83

Regel 84

Regel 85

Regel 86

Regel 87

Regel 88

Regel 89


 

Hoofdstuk II. Procedure tot beperking of herroeping


Regel 90

Regel 91

Regel 92

Regel 93

Regel 94

Regel 95

Regel 96

 

 

Deel VI. Uitvoeringsbepalingen van deel VI van het verdrag

Hoofdstuk I. Beroepsprocedure


Regel 97

Regel 98

Regel 99

Regel 100

Regel 101

Regel 102

Regel 103


 

Hoofdstuk II. Verzoeken om herziening door de grote kamer van beroep


Regel 104

Regel 105

Regel 106

Regel 107

Regel 108

Regel 109

Regel 110

 

Deel VII. Uitvoeringsbepalingen van deel VII van het verdrag

 

Hoofdstuk I. Beslissingen en mededelingen van het Europees octrooibureau


Regel 111

Regel 112

Regel 113


 

Hoofdstuk II. Opmerking van derden


Regel 114


 

Hoofdstuk III. Mondelinge procedure en verkrijgen van bewijs


Regel 115

Regel 116

Regel 117

Regel 118

Regel 119

Regel 120

Regel 121

Regel 122

Regel 123

Regel 124


 

Hoofdstuk IV. Kennisgevingen


Regel 125

Regel 126

 

Regel 127

 

Regel 128


Regel 129

 

Regel 130


 

Hoofdstuk V. Termijnen


Regel 131

Regel 132

Regel 133

Regel 134

Regel 135

Regel 136


 

Hoofdstuk V. Wijzigingen en verbeteringen


Regel 137

Regel 138

Regel 139

Regel 140


 

Hoofdstuk VII. Inlichtingen over de stand van techniek


Regel 141


 

Hoofdstuk VIII. Onderbreking van de procedure


Regel 142


 

Hoofdstuk IX. Informatie voor het publiek


Regel 143

Regel 144

Regel 145

Regel 146

Regel 147


 

Hoofdstuk X. Juridische en administratieve samenwerking


Regel 148

Regel 149

Regel 150

Regel 151


 

Hoofdstuk XI. Vertegenwoordiging


Regel 152

Regel 153

Regel 154
 

 

Deel VIII. Uitvoeringsbepalingen van deel VIII van het verdrag

Regel 155

Regel 156
 

 

Deel IX. Uitvoeringsbepalingen van deel X van het verdrag

Regel 157

Regel 158

Regel 159

Regel 160

Regel 161

Regel 162

Regel 163

Regel 164

Regel 165

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-04-2019. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl