Overnemen door MoMo Allround van door G.S.M. City geregistreerde en gebruikte EAN-codes maakt inbreuk op merkenrecht, handelsnaamrecht en auteursrecht van G.S.M. City

IEPT20210316, Rb Den Haag, G.S.M. City v MoMo Allround

SKAMGS mocht haar verplichtingen uit hoofde van de licentieovereenkomst met BosBros opschorten

IEPT20210413, Rb Amsterdam, SKAMGS v BosBros
(Met dank aan Rik Balk, Balk Legal)

Bx-SNOWTREX-merken in hoger beroep vervallen verklaard

IEPT20210330, Hof Den Haag, Traveltrex v RLH
(Met dank aan Thomas Kriense, Blenheim Advocaten)

Merkinbreuk door gebruik domeinnamen waarvan Schlumberger-merken onderdeel uitmaken en gebruik tekens ITT Cameron en ITT Barton

IEPT20210329, Rb Den Haag, Schlumberger v ITT Controls

Hoger beroep appellant slaagt ten dele

IEPT20210209, Hof Amsterdam, Foto bij blog

Vordering Chanel tot inzage ex art. 843a Rv in de administratie van Bol.com ten aanzien van de door Bol verkochte Chanel-producten afgewezen

IEPT20210317, Rb Midden-Nederland, Chanel v Bol.com
(Met dank aan Jacqueline Schaap & Jasper Klopper, Visser Schaap & Kreijger)

Geen inbreuk op auteursrecht [H] nu sprake is van een impliciete licentie op grond waarvan [A] het design en de logo’s mocht gebruiken

IEPT20210329, Rb Amsterdam, Grafisch Ontwerper
(Met dank aan Corstiaan Kan, Bremer & De Zwaan)

Column Henk Westbroek: Niks is normaal

B916173

Erik Thijssen: Tweede tranche steunfonds rechtensector

B916172

Damsté zoekt Advocaat-stagiair/advocaat-medewerker IT-recht, IE en privacy

B916170

Vordering DFT tot schorsing van tenuitvoerlegging vonnis afgewezen nu niet aannemelijk is geworden dat vonnis voorzieningenrechter op een kennelijke misslag berust

IEPT20200526, Rb Gelderland, DFT v CTV Armaturen

Workrate maakt geen inbreuk op auteursrechten op Usemate software

IEPT20200527, Rb Amsterdam, Payingit v Workrate

Vertrek van Robbert Baruch bij Buma/Stemra

B916166