A-G Wissink concludeert tot verwerping cassatieberoep 123inkt v Prindo

B916160
(Met dank aan Jan Pot, Darya Bondarchuk en Rutger Stoop, Brinkhof)

Leeway Advocaten breidt verder uit met Jos Klaus

B916156

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 18 januari 2021 en de videoconferentie van de leden van de Europese Raad van 21 januari 2021

B916155

In beide zaken met betrekking tot het door Sisvel ingeroepen octrooi komen de volledige proceskosten voor vergoeding in aanmerking uit hoofde van art. 1019h Rv

IEPT20210217, Rb Den Haag, Sisvel v BBK

Merkdepots ‘Aquapress’ en ‘Dry Works’ zijn te kwader trouw verricht door ex-werknemer Dry Works Nederland

IEPT20210223, Hof Arnhem-Leeuwarden, Dry Works

Licentieovereenkomsten tussen Sena en NPO zijn niet standaard

IEPT20210212, Rb Den Haag, Sena en NPO v CvTA

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan het HvJEU over het begrip 'ouder recht' in de zin van art. 6 lid 2 van de ingetrokken Merkenrichtlijn 2008/95/EG

IEPT20210219, HR, CCC

Niet-ontvankelijkverklaring nu [verzoeker] geen (concrete) relatie heeft met RNHB en dus niet aangemerkt kan worden als belanghebbende in de zin van artikel 6 Hnw

IEPT20210127, Rb Midden-Nederland, RNHB

Adverteren met EAN-code die niet op het door verkochte en geleverde product staat vermeld is oneerlijke handelspraktijk

IEPT20210128, Rb Den Haag, OmniChannel v Cazoom
(Met dank aan Diederik Stols, Boekx Advocaten)

5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boot II, III en IV van Van Haren maken inbreuk op het YSBW-merk van Airwair

IEPT20210219, Rb Den Haag, Airwair v Van Haren

‘E-mail mij wanneer artikel weer leverbaar is’-uiting onrechtmatige reclame wanneer samenwerking is beëindigd

IEPT20210211, RCC, Bol.com
(Met dank aan Martijn Poulus, Ploum)

Auteursrechten die [eiseres] door overdracht heeft verkregen op foto’s die zijn gebruikt in een grafisch ontwerp voor de bestickering van voertuigen uitgeput

IEPT20200805, Rb Midden-Nederland, Auteursrecht foto uitgeput

NDA en provisieregeling tussen Holland Scherming en [X] ziet alleen op het DV systeem als geheel en niet op onderdelen daarvan

IEPT20201222, Hof Amsterdam, Screen Development v Holland Scherming

Geen inbreuk op merk FLAIR voor tulpen

IEPT20010208, Hof Den Haag, Bloemenkwekerij v Raad Voor Het Kwekersrecht