Brief distributeur aan klanten voormalig opdrachtgever is geen misleidende reclame, oneerlijke handelspraktijk of oneerlijke concurrentie

IEPT20181120, Rb Midden-Nederland, Insulet v Ypsomed
Rechtspraak

Oneerlijke handelspraktijken - Oneerlijke concurrentie - Onderneming kan beroep doen op misleidende handelspraktijk (artikel 6:193(b) BW).  Onvoldoende aannemelijk dat in brief voormalig sub-distributeur aan Omnipod-gebruikers sprake is van misleidende mededelingen over verstrijken garantietermijn: niets wijst erop …

meer

Geen aanspraak op vergoedingen op grond van Disclosure Agreement

IEPT20181017, Rb Den Haag, Bayer
Rechtspraak

Overeenkomsten - Curator kan geen aanspraak maken op “Milestones” (vergoeding) voor een Apoptin Product: Bayer heeft op wetenschappelijke gronden geconcludeerd dat ontwikkeling van Apoptin Product(s) geen kans van slagen had (uitzondering uit overeenkomst). Geen schadevergoeding wegens beëindiging overeenkomst …

meer

Buma/Stemra mag voor eisers geen hoger tarief hanteren dan voor gedoogd zakelijk gebruik van particulier abonnement

IEPT20181212, Rb Amsterdam, ABMD v Buma Stemra
Rechtspraak

Auteursrecht - Buma/Stemra niet jegens ABMD-leden verplicht tot handhaven bij zakelijk gebruik van particulier abonnement streamingdienst: belangenorganisatie alleen jegens rechthebbenden gehouden op te treden tenzij wegens bekende nadelige gevolgen voor derden in redelijkheid niet van handhaving mag worden afgezien, …

meer

Taxibord eiser niet auteursrechtelijk beschermd

IEPT20181031, Rb Midden-Nederland, Taxibord
Rechtspraak

Auteursrecht - Slaafse Nabootsing - Taxibord eiser niet auteursrechtelijk beschermd: gelet op onvoldoende gemotiveerde betwisting door eiser wordt uitgegaan van het door gedaagde geschetste vormgevingserfgoed, gebruik kunststof, trapezoïde vorm en afronding hoeken gebruikelijk, gebruik los scherm technisch bepaald, …

meer

Save the date: IE Symposium Zeist 13 maart 2019

B915626
Nieuws

AIPPI bericht: "Het jaarlijkse Symposium Intellectuele Eigendom vindt plaats op woensdag 13 maart 2019. 

Ook in dit 35e kroonjaar van het Symposium zal er in de ochtend door diverse toonaangevende experts een overzicht worden gegeven van relevante ontwikkelingen in onder meer het auteursrecht, de wet …

meer

Invorderingsbedrijf mag € 37 euro in rekening brengen na niet geïncasseerde vordering ondanks vermelding ’No Cure No Pay’ op website

IEPT20180419, Rb Amsterdam, Invorderingsbedrijf
Rechtspraak

Reclamerecht - Overeenkomst - Invorderingsbedrijf mag € 37 euro in rekening brengen na niet geïncasseerde vordering ondanks vermelding ’No Cure No Pay’ op website: gaat om commerciële, wervende boodschap die niet de inhoud van de overeenkomst vormt, uit algemene voorwaarden blijkt voldoende duidelijk dat …

meer

Serieuze, niet te verwaarlozen kans dat ABC voor darunavir nietig wordt verklaard

IEPT20190108, Rb Den Haag, Searle v Sandoz
Rechtspraak

Octrooirecht - ABC - Aannemelijk dat leer uit Eli Lilly-arrest (IEPT20131212) met betrekking tot een functionele formule in een uitvinding ook van toepassing is op een werkzame stof die onder een structurele formule uit de conclusies van een basisoctrooi valt die een onnoemlijk groot aantal stoffen bestrijkt. …

meer

(Met dank aan Boukje van der Maazen en Daan de Lange, Brinkhof)

Octrooi-oorlog tussen ASML, Carl Zeiss en Nikon ten einde

B915625
Nieuws

Tweakers.net bericht: "ASML, Carl Zeiss en Nikon zijn overeengekomen dat ze al hun patentgeschillen in Europa, de VS en Japan staken. In februari volgt een definitieve schikking en een overeenkomst voor het gebruik van elkaars patenten.

 

ASML Onderdeel van de memorandum van overeenstemming is een eenmalige …

meer

Pagina's