Merkinbreuk door verkoop namaak PopSockets

IEPT20190612, Rb Den Haag, Popsockets
Rechtspraak

Merkenrecht - Inbreuk op Uniemerk PopSockets ex art. 9 lid 2 sub a UMVo door verhandelen buttons voor mobiele telefoons onder het teken popsockets in het economisch verkeer: door ontbreken Uniemerk op verpakking en prijsstelling moet er van worden uitgegaan dat het gaat om namaak, verweer dat Popsockets is verworden …

meer

Prejudiciële vragen over het driedimensionale merk

B915775
Rechtspraak

Zaak C-237/19 Gömböc. Prejudiciële vragen Kúria (Hongarije). Merkenrecht - De verwijzende rechter vraagt of, wanneer het teken uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar, dit vastgesteld moet worden door te kijken naar de grafische voorstelling of ook meegewogen kan worden dat de vorm nodig is (samen met …

meer

DC Tax & Legal maakt inbreuk op oudere handelsnaam DC Tax Solutions

IEPT20190320, Gerecht Aruba, Tax Solutions v DC Tax Legal
Rechtspraak

Handelsnaamrecht - Vordering DC Tax Solutions op basis merkenrecht afgewezen: gebruik van de namen DC Tax Solutions en DC Tax&Legal voldoet aan definitie van het handelsnaamrecht. Gedaagde handelt door gebruik handelsnaam in Caribisch deel van koninkrijk van handelsnaam DC Tax Legal en de variaties daarop, …

meer

Powerbike niet onrechtmatig gehandeld jegens Fietsunie door indienen DMCA-klacht bij Google

IEPT20190619, Rb Gelderland, Fietsunie v Powerbike
Rechtspraak

Auteursrecht - Onrechtmatige daad - Sprake van auteursrecht op teksten website Powerbike: de keuze, schikking en combinatie van de zeer feitelijke en technische omschrijvingen op een oorspronkelijke wijze resulteert in een auteursrechtelijk beschermd werk. Powerbike heeft geen misbruik van haar bevoegdheid gemaakt ex …

meer

(Met dank aan Dmitry Grobokopatel, JPR Advocaten)

EUIPO Board of Appeal: model voor waterballonvuller volledig technisch bepaald

B915774
Rechtspraak

De Invalidity Division van het EUIPO heeft volgens de Board of Appeal terecht de ongeldigheid uitgesproken van de modelregistratie van Tinnus voor een waterballonvuller (fluid distribution equipment), omdat alle kenmerken van het model uitsluitend door de technische functie zijn bepaald. (Met dank aan Gert-Jan van …

meer

Is het Artiestenverloning-arrest ook van toepassing op deels beschrijvende handelsnamen? Prejudiciële vragen gesteld aan Hoge Raad

IEPT20190614, Hof Arnhem-Leeuwarden, DOC v Dairy Partners
Rechtspraak

Handelsnaamrecht - Hof Arnhem-Leeuwarden stelt de volgende vragen aan Hoge Raad: 1. Gelden bij de toepassing van artikel 5 Handelsnaamwet nadere, niet in dat artikel genoemde vereisten indien de ingeroepen oudere handelsnaam (in meer of mindere mate) beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist, zoals …

meer

‘Coin-pocket’-merk van Diesel nietig verklaard

IEPT20190522, Rb Den Haag, Diesel v Calvin Klein
Rechtspraak

Beneluxmerk Diesel bestaande uit een teken dat bestaat uit een contrasterende baan diagonaal op een zakje rechts op de heup van een broek nietig verklaard: teken valt samen met de waar waarvoor het merk is ingeschreven en heeft daarom enkel onderscheidend vermogen indien zij op significante wijze afwijken van de norm …

meer

EP 508 bewust beperkt tot pemetrexed dinatrium

IEPT20190619, Rb Den Haag, Lilly v Fresenius
Rechtspraak

Octrooirecht - Als er geen kenbaar technisch bewuste keuze voor beperking (ten opzichte van uitvindingsgedachte) in formulering van octrooi bestaat, moet vakman niet steeds aannemen dat die beperktere formulering (dus) niet als beperking van de beschermingsopvang is op te vatten. Gebrek aan duidelijkheid ten aanzien …

meer

(Met dank aan Marijn van der Wal, Johan Renes en Paul Reeskamp, DLA Piper)

Nietigheidsargumenten tegen conclusie 11 van octrooi voor kleuren van planten falen

IEPT20190619, Rb Den Haag, HE Licenties v VG Colours
Rechtspraak

Octrooirecht - Voortbrengselconclusies NL 904 rechtsgeldig ondanks verlening EP 278 dat prioriteit NL 904 inroept: “dezelfde uitvinding” (artikel 77(1) Row) ziet op alle technische leer uit NL 904, EP 278 bevat geen voortbrengselconclusies, beschermingsomvang voorbrengselconclusies wijkt af van de …

meer

(Met dank aan Olaf van Haperen en Nadiya Disveld, Eversheds Sutherland)

Auteursrechtinbreuk op lesmateriaal Innovam

IEPT20190227, Rb Midden-Nederland, Innovam v Bikeflex
Rechtspraak

Auteursrecht - Auteursrechtinbreuk op lesmateriaal Innovam: auteursrecht Innovam op het lesmateriaal niet in geschil, Bikeflex mocht gelet op samenwerkingsovereenkomst en uitvoering daarvan materiaal na einde samenwerking niet verder blijven gebruiken, Bikeflex heeft materiaal Innovam ruimer gebruikt dan toegestaan. …

meer

Auteursrechtinbreuk kan nog niet worden vastgesteld

IEPT20190410, Rb Midden-Nederland, Rainbow
Rechtspraak

Auteursrecht - Of sprake is van auteursrechtinbreuk kan nog niet worden vastgesteld: Rb gaat ervan uit dat alle verrichte (onderhouds)werkzaamheden uit de lijst met werkzaamheden een verveelvoudiging inhielden, niet duidelijk wat de door [verweerster sub 1] verrichte werkzaamheden aan de [afkorting softwareproduct …

meer

Pagina's