Vlisco mag levering uit distributieovereenkomst opschorten wegens IE-inbreuken

IEPT20231214, Rb Oost-Brabant, Vlisco

UPC Court of Appeal, 11 december 2023: heeft een derde die toegang tot processtukken wil een bevoegde procesvertegenwoordiger nodig?

IPPT20231211, UPC CoA, Ocado v Autostore

Gebruik als merk van RITUAL-tekens door The Body Shop

IEPT20231212, Hof Den Haag, The Body Shop v Rituals

UPC Local Division Munich, 4 december 2023: voorlopige en definitieve beschikking inzake alternatieve betekening Statement of claim en termijn voor Statement of Defence

IPPT20231204, UPC CFI, LD Munich, Panasonic v Xiaomi

Lezing octrooi met een 'mind willing to understand'

IEPT20231206, Rb Den Haag, Modernatx v Pfizer-Bionpharma

Chiever letterquiz 2023

B916620

AOMB Intellectual property verwelkomt twee nieuwe medewerkers

B916619

Staking tot aanbieden IPTV-pakketten

IEPT20231213, Rb Den Haag, BREIN v gedaagde

Gerecht EU: Vormmerk Lego-minifig is geldig

IEPT20231206, Gerecht EU, BB Services v Lego

Ontbinding koop namaakmodel kraan die al total loss is

IEPT20231205, Hof Arnhem-Leeuwarden, Big Machinery v Light Trucks

Afwijzing inzagegebod: geen redelijk vermoeden van dreigende inbreuk octrooi

IEPT20231212, Hof Den Haag, SEaB v TWT
(Met dank aan Susan Kaak en Nelisa de Bruin, Ventoux Advocaten)