Hoge Raad bekrachtigt arrest hof wat betreft voorbehouden zuivelbenamingen

IEPT20190830, HR, NZO v Alpro
Rechtspraak

Voorbehouden Zuivelbenamingen - Geen onjuiste rechtsopvatting hof dat het gebruik van voorbehouden zuivelbenaming enkel voor sojaproducten verboden is: hangt af of met gebruik van voorbehouden zuivelbenaming wordt aangegeven, geïmpliceerd of gesuggereerd dat het betrokken product een zuivelproduct is, welk antwoord …

meer

Edel Collecties maakt met haar staatsbezoekmunten geen inbreuk op Aruba munt van K.

IEPT20190828, Rb Midden-Nederland, Edel Collecties
Rechtspraak

Auteursrecht - Edel Collecties maakt met het dubbelportret van het koningspaar op de Italië munt en de Portugal munt geen inbreuk op auteursrecht Aruba munt van medailleur K.: door K. genoemde kenmerkende elementen van het ontwerp van de Aruba munt zijn niet één op één overgenomen in het ontwerp op de Italië- …

meer

(Met dank aan Susan Kaak en Alette Horjus, Ventoux Advocaten)

Nationale Opera hoeft recensent geen vrijkaarten aan te bieden of toegang te geven tot de nazit

IEPT20190827, Hof Amsterdam, Nationale Opera
Rechtspraak

Publicatie - Nationale Opera hoeft recensent geen persvrijkaarten aan te bieden en eveneens geen toegang te geven tot de nazit: dat eiser voortaan ticket moet kopen vormt geen belemmering van het recht op vrije nieuwsgaring uit artikel 10 EVRM, voldoende aannemelijk dat nazit vanuit journalistiek oogpunt van beperkte …

meer

(Met dank aan Jaap Versteeg, Versteeg Wigman Sprey advocaten)

Geen grond voor schorsing procedure over waterballonvullers voor zover het geschil niet gaat over de geldigheid van Gemeenschapsmodellen

IEPT20190827, Hof Den Haag, Tinnus
Rechtspraak

Modelrecht - ProcesrechtGeen grond voor schorsing procedure over waterballonvullers wegens aanhangige nietigheidsprocedure bij EUIPO voor zover het geschil niet gaat over de geldigheid van Gemeenschapsmodellen: vordering tot vaststelling van niet-inbreuk uitdrukkelijk uitgezonderd van schorsingsregeling artikel 91 …

meer

Auteursrechtinbreuk op illustraties in patiëntenatlassen

IEPT20190731, Rb Amsterdam, Meda Pharma
Rechtspraak

Auteursrecht- Schade - Inzage -  Meda Pharma maakt inbreuk auteursrechten (exploitatie- en gebruiksrechten) van [B].  Mardeno Digital UG niet gerechtigd tot het gebruik van de door J gemaakte illustraties in de MP-atlassen: gebruiksrechten zijn aangetast door faillissement van Mardeno Medival Support en rechten die …

meer

Jong IE borrel verplaatst naar donderdag 12 september

B915829
Agenda

Jong IE bericht: "Ha mede Jong IE’er,

 

Na de uiterst succesvolle “start van de zomer” borrel bij Strand Zuid hebben Patty, Selmer, Roeland en Sarah het stokje overgedragen aan Menno, Simone, Pien en mij. Wij hebben er zin in en gaan ons best doen een paar legendarische borrels te organiseren! De volgende …

meer

Octrooien voor behandeling borstkanker niet inventief

IEPT20190705, Rb Den Haag, Novartis v Teva
Rechtspraak

Octrooirecht - EP 603 en EP 246 niet inventief. Technisch effect verschilmaatregel EP 603 (en EP 246) met WO 467: voorzien in alternatief voor een antineoplastisch middel dat in combinatie met exemestaan op vergelijkbare wijze werkzaam is tegen borstkanker/ hormoonreceptor-positieve gevorderde borstkanker (“aBC”), …

meer

Voorlopig getuigenverhoor in zaak Mosman

IEPT20190110, Rb Amsterdam, Mosman getuigenverhoor
Rechtspraak

Auteursrecht - Getuigenbewijs - Rechtbank beveelt voorlopig getuigenverhoor: belang van [verzoekers]  ligt in het belang duidelijkheid te krijgen of het Werk auteursrechtelijk beschermd is en de bezwaren van Mosman dat de procedures haar veel geld en tijd kosten levert geen dusdanige onevenredigheid van de betrokken …

meer

Afsluiting doorhalingsprocedure beeldmerk Vestival geannuleerd

B915827
Nieuws

Het afgebeelde merk is doorgehaald wegens het ontbreken van normaal gebruik. De termijn voor verweer was onbenut gelaten. Het BOIP annuleert de afsluiting echter nu er een administratieve omissie werd begaan bij de kennisgeving aan verweerder. Hierdoor valt niet uit te sluiten dat de procedure is afgesloten zonder dat …

meer

(Met dank aan Bert Gravendeel, Gravendeel Advocaten)

Pagina's