Geen onvoorwaardelijke afgifte van “deliverables”

IEPT20181205, Rb Overijssel, Vita Motion v Sintecs
Rechtspraak

Overeenkomsten - Geen onvoorwaardelijke afgifte van “deliverables”: dienen pas te worden afgegeven wanneer overeenstemming bestaat over gewerkte en gefactureerde uren, onvoldoende aannemelijk dat de huidige situatie de voortgang van de ontwikkeling in onmiddellijk gevaar brengt zodat onmiddellijk afgifte van de …

meer

Finaxe maakt inbreuk op handelsnaam Finext

IEPT20181130, Rb Den Haag, Finext v Finaxe
Rechtspraak

Spoedeisend belang aangenomen ondanks verstrijken 6 maanden tussen reactie op sommatie en dagvaarding: voldoende voortvarend gehandeld nu  tussenliggende tijd actief is gebruikt om te onderzoeken of een procedure kans van slagen zou hebben. Finaxe maakt inbreuk op handelsnaam Finext: Finext is geen beschrijvende …

meer

Inbreuk op merk LOTUS dat niet tot soortnaam is verworden

IEPT20190206, Rb Midden-Nederland, Lotus v Improvement Training en Adviesbureau
Rechtspraak

Handhaving - procesrecht - Merkenrecht - Spoedeisend belang ondanks staking van inbreukmakend handelen: inbreukmakend handelen niet erkend en geen onthoudingsverklaring getekend. Woordmerk LOTUS bestaat niet uit tekens die in de handel kunnen dienen als aanduiding van eigenschappen of kenmerken van de betrokken …

meer

(Met dank aan Joost Becker en Dafne de Boer, Dirkzwager)

Vormmerk voor rode zool Louboutin geldig zodat schoen Van Haren inbreuk maakt

IEPT20190206, Rb Den Haag, Louboutin v Van Haren
Rechtspraak

Merkenrecht - Rechtbank gaat uit van geldigheid vormmerk voor rode zool Louboutin: HvJEU heeft geoordeeld (IEPT20180612) dat een kleur aangebracht op de waar niet (uitsluitend) bestaat uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waren geeft wanneer met de merkinschrijving niet wordt beoogd de vorm van de waar te …

meer

(Met dank aan Jesse Hofhuis, Hofhuis Alkema Groen)

Stokke vormmerk nietig

IEPT20190205, Hof Amsterdam, Hauck v Stokke
Rechtspraak

Merkenrecht - Stokke vormmerk terecht nietig verklaard: weigeringsgrond van artikel 3(1) sub e(i) Merkenrichtlijn 2008 (aard van de waar) van toepassing, nu (strakke) vormgeving en aantrekkelijk uiterlijk kinderstoel (met name gebruik schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en (cursieve) …

meer

(Met dank aan Gregor Vos en Sjo Anne Hoogcarspel, Brinkhof)

Afschrift en inzage afgewezen

IEPT20181204, Hof Den Bosch, Kinderkleding
Rechtspraak

Handhaving - Procesrecht - Afschrift en inzage in bedrijfsadministratie van concurrerend bedrijf van oud-werknemers afgewezen: onvoldoende aannemelijk dat [geïntimeerde 1] en [geïntimeerde 2] al tijdens hun dienstverband met [appellante] bezig zijn geweest met het opzetten van een concurrerend bedrijf in …

meer

Leergang Intellectueel Eigendomsrecht

B915633
Advertentie

VU bericht: "“Hoe vaker je over intellectueel eigendom adviseert, hoe groter het belang wordt om het hele rechtsgebied systematisch te verkennen, de verschillen en overeenkomsten tussen intellectuele eigendomsrechten te doorgronden en strategische combinaties van rechten en handhavingsinstrumenten te doordenken”. …

meer

Tjibbe Douma leidt octrooirecht praktijk Dentons Boekel in Amsterdam

B915632
Personalia

Uit het persbericht: "Dentons Boekel heeft haar Intellectual Property and Technology (IP&T) en Life Sciences praktijkgroepen versterkt met de werving van gerenommeerd advocaat Tjibbe Douma. Tjibbe is op 1 februari j.l. begonnen om leiding te geven aan de octrooirecht praktijk in Amsterdam. Voor zijn overstap …

meer

Onze nieuwe wettenbundels zijn uit!

B915630
Nieuws

Onze nieuwe wettenbundels zijn uit! Bestel nu de volgende bundels: Wettenbundel Intellectuele Eigendom 2019. Deze bevat een selectie van IE-wetten, -verdragen en verordeningen, waaronder de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, die op 23 oktober 2018 in werking is getreden). Wettenbundel Merken- en Modellenrecht 2019. …

meer

Octrooien voor teff-meel niet-inventief in licht van bericht dat aan teff-telers is gestuurd voordat octrooi werd aangevraagd

IEPT20181121, Rb Den Haag, Ancientgrain v Bakels
Rechtspraak

Octrooirecht - Schade - Teff-Bericht is onderdeel van stand van techniek: vóór de aanvraagdatum van de octrooien verspreid onder Teff-telers, geen sprake van (impliciet of expliciet) geheimhoudingsbeding. Technisch effect valgetal conclusie 1 hulpverzoek 977 niet-inventief in licht van Teff-Bericht:: openbaart dat …

meer

Pagina's