Verwarringsgevaar tussen “METAPORN” en “META4”

IEPT20180116, GEU, Sun Media v EUIPO II
Rechtspraak

Merkenrecht - Beroep tegen weigering van inschrijving van het woordmerk METAPORN door Sun Media in klasse 35 (reclame), 38 (telecommunicatie), 41 (adult entertainment) en 42 (adult entertainment hosting). Het bedrijf Meta4 Spain, eigenaar van woordmerken beeldmerken META4, heeft oppositie ingesteld tegen deze …

meer

Visuele overeenstemming tussen beeldmerken Coffee Rocks en Starbucks Coffee

IEPT20180116, GEU, Starbucks Corp. v EUIPO
Rechtspraak

Merkenrecht - Beroep van Starbucks tegen afwijzing oppositie. Volgens de Kamer van Beroep is er geen sprake van verwarringsgevaar tussen de beeldmerken van Starbucks (links) en het beeldmerk Coffee Rocks (rechts) omdat onder andere de onderscheidende en dominante elementen verschilden (rocks en een muzieknoot met een …

meer

Provisioneel inbreukverbod voor duur kort geding toegewezen

IEPT20181101, Rb Den Haag, Searle v Sandoz
Rechtspraak

Octrooirecht - ABCProvisioneel inbreukverbod op ABC van Searle in kortgeding toegewezen: vorderingen komen geenszins zonder grond voor en aanzienlijke belangen bij handhaving status quo (zonder verhandeling generiek geneesmiddel) totdat vonnis in hoofdzaak in kort geding zal worden gewezen, om prijsbederf te …

meer

Isolde Borghans stapt over naar Boekx Advocaten

B915542
Nieuws

Uit het persbericht: "Vandaag (1 november 2018 - red.) begint Isolde Borghans als Europees merken- en modellengemachtigde bij Boekx Advocaten. Zij wordt verantwoordelijk voor BKX Trademarks, het nieuwe merkenbureau dat onderdeel uitmaakt van Boekx. Boekx Advocaten is een gerenommeerd Amsterdams advocatenkantoor …

meer

Lacoste sleept Hema voor de rechter vanwege kinderkleding met krokodil

B915540
Nieuws

Uit het nieuwsbericht op bnr.nl: "Modemerk Lacoste sleept de Hema voor de rechter omdat de winkel kinderkleding verkoopt met een krokodil erop. En de krokodil is van Lacoste. Vindt Lacoste. Het is niet de eerste keer dat Hema het aan de stok krijgt over een merknaam of logo. 'Hema heeft geen goed track record', zegt …

meer

Onvoldoende spoedeisend belang bij toewijzing vorderingen inzake gestelde auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing van babykleding

IEPT20181026, Rb Amsterdam, Nine & Co v Van Meel
Rechtspraak

Procesrecht - Auteursrecht - Onvoldoende spoedeisend belang bij toewijzing vorderingen inzake gestelde auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing van babykleding: collectie inmiddels gewijzigd in een waartegen eiser geen bezwaar heeft, voldoende aannemelijk dat oude collectie is uitverkocht, dat mogelijk nog enkele …

meer

(Met dank aan Marissa Brinks en Lars Bakers, BINGH Advocaten)

Inzagevordering in incident afgewezen nu vordering ziet op zelfde bewijsmateriaal als in kort geding-arrest

IEPT20181023, Hof Den Haag, VWS v Ventraco II
Rechtspraak

Handhaving - Procesrecht - Vorderingen in inzageincident afgewezen: heeft betrekking op hetzelfde bewijsmateriaal als de inzagevorderingen van VWS in het kort geding (IEPT20181023), voor zover in kort geding inzagevorderingen zijn afgewezen moet dat ook in dit incident en voor zover inzage is toegewezen moet dat in …

meer

(Met dank aan Eelco Bergsma en Judith Krens, TaylorWessing)

Geen overtreding inbreukverbod

IEPT20181023, Hof Den Haag, VWS v Ventraco I
Rechtspraak

Handhaving - Procesrecht - Geen overtreding verbod bodemvonnis IEPT20140905 door vermelding RheoFalt HP-EM en Rheofalt AM op OPWA-lijst: in ernst te betwijfelen of dit aanbieden ex artikel 73 Row betreft, nu de producten niet zelf door Ventraco op lijst zijn geplaatst, lijst niet opgesteld is  om producten aan te …

meer

(Met dank aan Eelco Bergsma en Judith Krens, TaylorWessing)

Uitzending Undercover in Nederland ook in hoger beroep niet onrechtmatig

IEPT20180927, Hof Amsterdam, Noordkaap
Rechtspraak

Publicatie - Hof bekrachtigt vonnis voorzieningenrechter waarin werd geoordeeld dat de uitzending van Undercover in Nederland niet onrechtmatig was: oplichting via dating en andere websites misstand die de samenleving raakt, de beschuldigingen vinden voldoende steun in het feitenmateriaal, uitzending maakt een …

meer

(Met dank aan Daan Frowijn en Josine van den Berg, KLOS c.s.)

Cassatie tegen arrest over boek "De Gekooide Recherche" verworpen (artikel 81 lid 1 RO)

IEPT20181026, HR, De Gekooide Recherche
Rechtspraak

Publicatie. Cassatie tegen het arrest van het hof Den Haag van 27 juni 2017 (IEPT20170627), waarin het hof het vonnis van de rechtbank Den Haag van 23 maart 2016 (IEPT20160323) bekrachtigde, waarin werd geoordeeld dat het noemen van de naam van eiser in het boek De Gekooide Recherche niet onrechtmatig was. Het hof …

meer

(Met dank aan Sikke Kingma, Pels Rijcken)

Geen auteursrechtinbreuk, slaafse nabootsing of schending geheimhoudingsbeding in geschil tussen chocoladefabrikanten

IEPT20181009, Hof Amsterdam, Dobla v Chocolate King
Rechtspraak

Auteursrecht - Slaafse Nabootsing - Geheimhouding - Staafjes van tweekleurige chocolade niet auteursrechtelijk beschermd: zowel de vorm als de contrasterende streepdecoratie in een afwijkende kleur chocola zijn zo triviaal dat zij - ook in combinatie - niet aan de oorspronkelijkheidseis voldoen. Ook tweekleurige …

meer

Serieuze kans dat ABC voor combinatieprocuct ezetimibe en simvastatine zal worden vernietigd

IEPT20181023, Hof Den Haag, MSD v Teva
Rechtspraak

Octrooirecht - ABC - ProceskostenGelet op jurisprudentie HvJEU (Sanofi, IEPT20131212 en Boehringer, IEPT20150312) is hof van oordeel dat het in beginsel mogelijk is dat zowel voor monoproduct als combinatieproduct (waar monoproduct deel van uitmaakt) ABC wordt afgeven op basis van zelfde basisoctrooi, onder …

meer

(Met dank aan René Raggers, Claudia Zeri en Marleen van den Horst, BarentsKrans)

Pagina's