Geen inbreuk op auteursrecht of exploitatierecht op software wegens geldig gebruiksrecht

IEPT20190313, Rb Oost-Brabant, Allgeier v GAC
Rechtspraak

IE-Goederenrecht - Naar welk recht de vraag beantwoord moet worden of het Duitse Allgeier rechthebbende is van software waarop beweerdelijk inbreuk wordt gemaakt kan in het midden blijven: Allgeier is ofwel rechthebbende van de auteursrechten op de software (Nederlands recht) dan wel rechthebbende van de exclusieve en …

meer

(Met dank aan Luuk Jonker, Holla Advocaten)

On Demand Webinar: Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen - 1 opleidingspunt

B915681
Nieuws

Vanaf vandaag is de webinar Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen hier te bestellen.

In deze webinar wordt de Wet bescherming bedrijfsgeheimen besproken door Dick van Engelen (hoogleraar Maastricht University en hoofdredacteur Boek9.nl). De webinar is van academisch niveau en is gericht op IE-advocaten, octrooi- en …

meer

Henk Westbroek: Alle dertien goed in Sena Performers Magazine (1, 2019)

B915680
Opinies

Henk Westbroek: Alle dertien goed in Sena Performers Magazine (1, 2019)

 

“[…] Het getal 13 is een ongeluksgetal. Het was dus vragen om mediastilte toen in Europa een nieuwe online-wetgeving bedacht werd die 'Artikel 13' heet. Facebook, Youtube en alle platforms waarop consumenten auteursrechtelijk beschermd …

meer

Oppositie tegen Beneluxwoordmerk TOLINGO op grond van Uniewoordmerk TOLINGO afgewezen

IEPT20190312, Hof Den Haag, Tolingo v KNR Technologies
Rechtspraak

Merkenrecht - Uniewoordmerk TOLINGO niet normaal gebruikt voor telecommunicatiediensten (klasse 38): dat Tolingo klanten via portal in gelegenheid stelt om ten behoeve van haar vertaaldiensten documenten in de cloud op te slaan betekent niet dat zij telecommunicatiediensten aanbiedt. Uniewoordmerk TOLINGO niet normaal …

meer

(Met dank aan Diederik Stols, Boekx Advocaten)

Website jheronimusbosch.org maakt geen inbreuk op (auteurs)recht eiser

IEPT20190307, Rb Amsterdam, Stichting Bosch
Rechtspraak

Auteursrecht - Vooralsnog geoordeeld dat website A een gemeenschappelijk goed is van eiser en andere leden BRCP team. Auteursrecht eiser op website A onvoldoende aannemelijk, mogelijk sprake van gemeenschappelijk (auteurs-)recht. Hoe dan ook kan het BRCP niet worden verboden om ten behoeve van website B de onder de …

meer

(Met dank aan Lucas de Groot en Nathalie Noesen, TaylorWessing)

€ 1440,00 schadevergoeding voor zonder toestemming plaatsen van zes foto’s ‘dieren in nood’ op website

IEPT20181220, Rb Noord-Holland, K&K BHV & Brandweer Opleidingen
Rechtspraak

Auteursrecht - Auteursrechtinbreuk door zes foto’s zonder toestemming op website te plaatsen: geen sprake van inline of embedded linken nu de foto’s door gedaagde vanaf diens eigen server werden getoond en geen gerechtigd gebruik van citaatrecht aangezien gehele artikelen inclusief foto’s zijn overgenomen van …

meer

Oordeel dat herhalen van uitzending ‘Op de vlucht’ niet onrechtmatig is bekrachtigd

IEPT20190312, Hof Arnhem-Leeuwarden, RTL
Rechtspraak

Publicatie - Uitzending “Op de vlucht” niet onrechtmatig: betreft feitelijk een herhaling van uitzending 8 mei 2014 met toegevoegde korte epiloog over uitkomst hoger beroep, gelaat appellant geblurd, betreft ernstige zedendelicten, waardoor sprake is van misstand die de samenleving raakt, vanwege ernst van …

meer

(Met dank aan Bertil van Kaam, Van Kaam)

IE-rechten ParkAdvance-systeem moeten aan WPS worden overgedragen

IEPT20190306, Rb Oost-Brabant, Roxal v WPS
Rechtspraak

Overeenkomsten - IE-rechten ParkAdvance-systeem moesten bij overeenkomst van 22 januari 2016 aan WPS worden overgedragen: gelet op tekst overeenkomst in combinatie met brief van Roxal van 5 januari 2016 is door Roxal zelf niet de relatie tussen de overdracht van de IE-rechten en een nog finaal overeen te komen …

meer

(Met dank aan Peter Claassen en Bram Woltering, AKD)

Teken “Bincx” maakt merkinbreuk/handelsnaaminbreuk op “Binx Smartility”

IEPT20190304, Rb Gelderland, Binx Smartility v Bincx
Rechtspraak

Merkenrecht - Handelsnaamrecht - Inbreuk BINCX maakt geen inbreuk op Benelux-woordmerk “BINX Smartility” “sub a”: teken en woordmerk niet exact gelijk, teken en woordmerk niet gebruikt voor dezelfde waren of diensten (utiliteitsbouw agrarische en industriële sector v utiliteitsbouw maatschappelijke …

meer

(Met dank aan Dmitry Grobokopatel, JPR Advocaten)

EP&C neemt organisatie Oranjeborrel op zich

B915677
Nieuws

EP&C bericht: "EP&C organiseert Oranjeborrel INTA Boston 2019

 

Sinterklaasavond, de Elfstedentocht, haring happen en… het aftrappen van de INTA met de Oranjeborrel. Allemaal typisch Nederlandse tradities waar we trots op mogen zijn en die we in ere moeten houden. Zeker nu Chiever, na 20 jaar organisatie …

meer

Handouts IE Symposium Zeist 2019

B915676
Nieuws

AIPPI bericht: "Graag maken wij u erop attent dat de handouts van de presentaties van het IE Symposium dat gisteren werd gehouden te vinden zijn op de AIPPI website. Van het debat over Octrooibeschermingsomvang zijn tevens de pleitnotities van beide debaters gepubliceerd."

 

Hieronder vindt u de handouts van de …

meer

Teken bestaande uit tweedimensionale decoratieve patronen dat op waren zoals stof of papier is aangebracht bestaat niet “uitsluitend uit de vorm”

IEPT20190314, HvJEU, Textilis v Svenskt Tenn
Rechtspraak

Merkenrecht - Artikel 7(1)e)iii) UMeV (Vo 207/2009 zoals gewijzigd bij Vo 2015/2424) niet van toepassing op merken die vóór de inwerkingtreding van de wijziging van die verordening (23 maart 2016) zijn ingeschreven. Teken bestaande uit tweedimensionale decoratieve patronen dat op waren zoals stoffen of papier is …

meer

Pagina's