Inbreuk op merken Syngenta door niet aan alle voorwaarden voor ompakking te voldoen

IEPT20180711, Rb Den Haag, Syngenta v ZeeNop
Rechtspraak

Merkenrecht - Rechtspraak HvJEU over ompakking ook van toepassing op gewasbestrijdingsmiddelen. In casu sprake van ompakking: nieuwe etiketten geheel over oorspronkelijke etiketten geplakt, waardoor deze niet meer zichtbaar zijn, etiketten bevatten nieuwe productnaam en Nederlandse gebruiksaanwijzing toegevoegd, …

meer

(Met dank aan Rogier de Vrey, CMS Derks Star Busmann)

Usenetprovider moet Brein gegevens uploaders aan verstrekken, maar hoeft niet haar administratie naar wens van Brein in te richten

IEPT20180710, Hof Den Bosch, Newsconnection v Brein
Rechtspraak

Auteursrecht - Handhaving - Usenetprovider Newsconnection moet Brein gegevens uploaders van auteursrechtelijk beschermd materiaal verstrekken: betreffen specifieke gegevens met betrekking tot nauwkeurig gedefinieerde groep gebruikers, persoonlijke levenssfeer van betrokkenen niet op ontoelaatbare wijze in geding en …

meer

(Met dank aan Dirk Visser en Patty de Leeuwe, Visser, Schaap & Kreijger)

Auteursrechtinbreuk op poezenmanden

IEPT20180706, Rb Rotterdam, Poezenmand
Rechtspraak

Auteursrecht - Poezenmand eiseres is werk in zin van Auteurswet: combinatie van de tipi-vorm, de materiaalkeuze van rotan, kleur en verdere afwerking maakt de poezenmand zodanig afwijkend van de overige reeds bestaande poezenmanden dat het ontwerp een voldoende eigen karakter heeft en het persoonlijke stempel van de …

meer

(Met dank aan Marjolein Driessen, Legaltree)

Via collectief merk kan niet worden afgedwongen dat pallets uitsluitend door bepaalde partijen en volgens bepaalde normen worden gerepareerd

IEPT20180703, Hof Den Haag, PHZ v EPAL
Rechtspraak

Merkenrecht - Merkhouder EPAL kan zich niet verzetten tegen verdere verhandeling van gerepareerde pallets voorzien van het EPAL-merk waaraan geen wijzigingen van niet ondergeschikte betekenis zijn aangebracht: nu de pallets met toestemming van EPAL in het verkeer zijn gebracht is verzet alleen mogelijk indien sprake …

meer

(Met dank aan Pierre van Voorst, Hoens & Souren Keereweer Advocaten)

Beroep op uitputting merkenrecht slaagt na omkeren bewijslast, Converse veroordeeld in proceskosten van bijna 5 ton

IEPT20180704, Rb Zeeland-West-Brabant, Converse v Sporttrading
Rechtspraak

Merkenrecht - Handhaving - Beroep op uitputting merkenrecht Converse slaagt na omkering bewijslast in tussenvonnis (IEPT20130904): Converse niet geslaagd in bewijs dat door Sporttrading verhandelde schoenen zonder toestemming - of medewerking van een licentiehouder van Converse -  zijn geïmporteerd en verder binnen …

meer

(Met dank aan Joyce Vogels, Linssen Woodrow De Ruijter advocaten)

Appellant mocht zonder nader onderzoek er niet vanuit gaan dat fotograaf auteursrecht aan model had overgedragen

IEPT20180703, Hof Den Haag, Foto zonder toestemming
Rechtspraak

(Met dank aan: Marjolein Driessen, Legaltree en Charlotte Meindersma, Charlotte's Law)

 

Auteursrecht - Fotowerken - Appellant mocht er niet vanuit gaan dat geïntimeerde auteursrecht aan model had overgedragen en had nader onderzoek moeten doen. Model had toestemming foto te gebruiken voor promotie van haarzelf …

meer

Schorsing tenuitvoerlegging vonnis afgewezen

IEPT20160826, Rb Noord-Holland, MSD v Ono
Rechtspraak

Handhaving - Executiegeschil - Misslag alleen voldoende voor schorsing als niet alleen feitelijke onjuistheid van aanname evident is, maar ook duidelijk is dat rechter bij bewustheid van onjuistheid van die aanname tot een redenering met een andere uitkomst zou zijn gekomen. Geen schorsing vonnis 29 juni 2016 (

meer

Pagina's