A-G Hartlief concludeert tot verwerping cassatieberoep Pretium

B915768
Rechtspraak

Naar het oordeel van de A-G heeft het hof het door Pretium gevorderde uitgelegd in het licht van grief 4.2 en de toelichting daarop in de memorie van grieven en de pleitnota van Pretium. De uitleg is niet onbegrijpelijk, aangezien in deze processtukken stelt Pretium immers zelf dat de voorzieningenrechter ten onrechte …

meer

Nieuwe druk Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom

B915767
Advertentie

"De 6e druk van Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom is geheel herzien, waarbij de wetgeving  de situatie per 1 maart 2019 weerspiegelt en het commentaar is bijgewerkt tot en met 1 januari 2019. Door de korte en heldere commentaren - kenmerkend voor de Tekst & Commentaar serie - maken de auteurs de …

meer

BourgondIEz 2019, het IE diner van het zuiden

B915766
Advertentie

"BourgondIEz, het IE diner van het zuiden, vindt op 19 juni 2019 plaats in Den Bosch met presentaties van Carreen Shannon (ASML) en Gino van Roeyen (LAWNCH)

 De vorige editie van BourgondIEz, hét IE-diner van het zuiden, heeft alle verwachtingen overtroffen. "Het Zuiden" is afgelopen jaar bovendien koploper in …

meer

Reckitt Benckiser is looking for a Brand Protection Paralegal

B915765
Advertentie

“This is a mixed role encompassing support to a team of Trade Mark Attorneys and Assistants handling brand protection activities, including anti-counterfeiting and domain name work.

 

Responsibilities include supporting TM Director and HyHo Global Brand Protection team on brand protection and anti-counterfeiting …

meer

AMP moet van SENA ontvangen bedrag terugbetalen

IEPT20190312, Hof Den Haag, SENA v AMP
Rechtspraak

Procesrecht - Naburige rechten - Partij kan zich voor het eerst in hoger beroep voegen en zelfstandig stellingen aanvoeren indien die niet strijdig zijn met de stellingen van de partij aan wiens zijde wordt gevoegd. Tussen AMP en Tell Sell was voor naburige rechten “Lolly” rechtsgeldig een billijke vergoeding van …

meer

"100 jaar Ntb" in Muziekwereld (2, 2019)

B915764
Nieuws

Jeroen Akkermans: "Maurice Ferares (1922), oud-secretaris van de Ntb, heeft zich decennialang ingespannen voor de invoering van de Wet op de naburige rechten (WNR). Mede dankzij zijn goede contacten met internationale federaties kwamen de rechten begin jaren negentig ook daadwerkelijk terecht bij musici, en niet bij …

meer

Voorshands vermoeden van inbreuk op bedrijfsgeheimen ATSSE

IEPT20190227, Rb Den Haag, ATSSE v eOx
Rechtspraak

BedrijfsgeheimenATSSE-mengverhoudingen zijn bedrijfsgeheim: ATSSE-mengverhoudingen zijn geheim en met contractuele geheimhoudingsverplichting die wordt gehandhaafd zijn redelijke maatregelen genomen om mengverhoudingen geheim te houden, mengverhouding heeft handelswaarde, nu sprake is van markt voor …

meer

Op grond van Douanebeslagverordening verkregen bevoegdheid tot vernietiging scheerapparaten kan niet worden doorkruist door het onderhavige kort geding

IEPT20190604, Rb Rotterdam, Passat v Philips
Rechtspraak

Handhaving - Op grond van Douanebeslagverordening verkregen vernietigingsbevoegdheid van een partij scheerapparaten kan - nadat Passat niet tijdig aan de douane heeft laten weten dat zij zich hiertegen verzet - niet worden doorkruist door het onderhavige kort geding: geen sprake van zeer bijzonder geval waarin van het …

meer

(Met dank aan Diederik Stols en Hidde Koenraad, Boekx)

€ 397,50 voor plaatsen twee foto’s op website

IEPT20190213, Rb Den Haag, ANP
Rechtspraak

AuteursrechtSchade fotowerken - € 397,50 (€ 198,75 per foto) voor plaatsen twee foto’s zonder naamsvermelding fotograaf/rechthebbende op basis van gemiddelde tarief Stichting Foto Anoniem: aangezien pixelmaat niet duidelijk is, is het gerechtvaardigd om van gemiddelde uit te gaan. Geen verhoging met 50% …

meer

Noot Charles Gielen bij Mitsubishi/Duma

B915757
Nieuws

Charles Gielen (NautaDutilh), annotatie bij HvJ Mitsubishi v Duma (IEPT20180725)

 

"1. Deze zaak draait om de vraag of het zonder toestemming van de merkhouder weghalen van een merk van een product, het zogenaamde de-branding, merkinbreuk oplevert. Met een, volgens mij onjuiste redenering, concludeert het Hof dat …

meer

Pagina's