Stelselmatige en grootschalige auteursrechtinbreuk door embedden sportwedstijden op gokwebsite rechtvaardigt algeheel verbod

IEPT20180619, GHvJ, 1XCorp v IMG
Rechtspraak

Auteursrecht - Algeheel inbreukverbod op auteursrecht IMG toegewezen: voldoende aannemelijk dat 1XCorp ook na (IEPT20170616) - waarin verbod op embedden sportwedstijden op gokwebsite slechts ten aanzien van in dat vonnis genoemde wedstrijden werd opgelegd - stelselmatig en op grote schaal inbreuk is blijven maken. 

meer

(Met dank aan Michiel Noordhoek, HBN Law)

Auteursrechtinbreuk door embedden sportwedstrijden op gokwebsite

IEPT20170616, Gerecht Curacao, IMG v 1XCorp
Rechtspraak

Auteursrecht - Auteursrechtinbreuk door op gokwebsite zonder toestemming rechthebbenden embedded links te plaatsen naar sportwedstrijden: sprake van openbaarmaking in de zin van de Auteursrechtverordening.

 

IMG is rechthebbende met betrekking tot  “exclusive worldwide live streaming rights for betting …

meer

(Met dank aan Michiel Noordhoek, HBN Law)

Inbreuk op auteurs- en merkenrechten door na beëindiging samenwerking gebruik te maken van video’s en brochure

IEPT20180615, Rb Den Haag, KT Group v Dé Beheermakelaar
Rechtspraak

Auteursrecht - Merkenrecht - Inbreuk op auteursrecht en merkenrecht KT Group door na beëindiging samenwerking zonder toestemming gebruik te maken van video’s en brochure en Uniemerk van The Resort Group. Proceskosten gecompenseerd: procedure was gelet op o.a. dat gedaagden telkens bereid waren aan …

meer

(Met dank aan Godert van Rappard, Van Rappard Minneboo Advocaten)

Nysingh zoekt advocaat-medewerker IE of advocaat-stagiaire met IE-ervaring

B915446
Advertentie

"Wie zoeken wij? Ben jij advocaat-medewerker, ben je ver gevorderd met je beroepsopleiding of heb je IE-ervaring in het bedrijfsleven? Ben je vakinhoudelijk sterk, werk je zorgvuldig en heb je het vermogen om flexibel de vertaalslag naar de cliënt te maken? Kun je zaken behandelen in de Engelse taal? En vind je een …

meer

Vordering tot voeging aan zijde niet verschenen partij toegewezen

IEPT20180501, Hof Amsterdam Earth Concepts v Upstream Advertising
Rechtspraak

Handhaving - Incidentele vordering tot voeging van Earth Water aan de zijde van Upstream toegewezen: voeging aan zijde van een partij die niet in het geding is verschenen is mogelijk en Earth Water heeft voldoende belang bij voeging daar zij meent dat de merkenrechten rechtsgeldig aan haar zijn overgedragen.

meer

Oppositie tegen inschrijving woordmerk PolyBlue van Ceves op basis van Kleurmerk van Dow terecht door Bureau afgewezen

IEPT20180612, Hof Den Haag, Dow v Ceves
Rechtspraak

Merkenrecht - Depot Ceves van woordmerk PolyBlue niet nietig: dat het depot is verricht op niet bestaande handelsnaam (door kennelijke verschrijving) vormt geen grond voor oppositie op voet van artikel 2.14 BVIE. Geen verwarringsgevaar Kleurmerk Dow en woordmerk PolyBlue: begripsmatige gelijkenis tussen Kleurmerk en …

meer

(Met dank aan Diederik Stols, Boekx)

Holla Advocaten is op zoek naar een advocaat-stagiair(e) IE, IT & Privacy

B915444
Nieuws

Holla Advocaten: “Binnen ons kantoor werken we in Business Units, ingedeeld per rechtsgebied, met aan het hoofd een Business Unit Coördinator. De advocaten van de Business Unit IE / IT & Privacy zijn ieder gespecialiseerd in één of meerdere gebieden die onder het IE-recht in de brede zin van het woord vallen, …

meer

Proceskosten in octrooizaak gematigd van € 145.032,86 naar € 40.000

IEPT20180611, Rb Den Haag, MSD v Teva
Rechtspraak

Octrooirecht - ABC - Proceskosten - Strikt genomen voldoet combinatie-ABC van MSD aan eisen ABC-Vo. Vzgr stemt voorlopig oordeel af op eindbeslissing bodemrechter in IEPT20180410 en oordeelt voorshands dat verlening van de ABC in strijd is met de ratio van de ABC-Vo. Dat in onderhavige zaak biosynthese remmer wordt …

meer

(Met dank aan Marleen van den Horst en Claudia Zeri, BarentsKrans)

Één grote belangenorganisatie voor musici

B915443
Opinies

Erik Thijssen, "Één grote belangenorganisatie voor musici", in Sena Performers Magazine (2, 2018).

 

"Per 1 juni zijn de Ntb en Kunstenbond gefuseerd. Het Ntb-congres ging op 16 mei unaniem akkoord met het voorstel tot fusie. Twee dagen eerder deed de ledenraad van de Kunstenbond hetzelfde. Een belangrijke stap …

meer

Concurrentieverbod toegewezen waarmee spoedeisend belang bij inbreukverbod op (bovendien beschrijvende) handelsnaam vervalt

IEPT20180606, Rb Limburg, Car Care Venray
Rechtspraak

Handhaving - Handelsnaamrecht - Overdracht social media inglocodes en verbod op concurrerende activiteiten bij verstekvonnis in kort geding toegewezen: voldoende aannemelijk dat gedaagde gestelde inbreuken op tussen partijen gesloten overeenkomst pleegt. Inbreukverbod op handelsnamen Car Care Venray en [X] afgewezen: …

meer

Achter conclusies liggende uitvindingsgedachte niet langer het uitgangspunt, maar een gezichtspunt zonder zelfstandige betekenis

IEPT20180608, HR, Resolution v Shionogi
Rechtspraak

Octrooirecht - Uitleg octrooiconclusies. Achter conclusies liggende uitvindingsgedachte (afstandsleer) uit Van Bentum v Kool (IEPT20020329) niet langer het uitgangspunt, maar een gezichtspunt, waardoor hieraan geen zelfstandige betekenis meer toekomt in de zin van een bij de uitleg uit te voeren afzonderlijke toets. …

meer

Pagina's